Komitet Naukowy

prof. dr hab. Hryhorij Arkuszyn

prof. dr hab. Feliks Czyżewski

dr hab. Lubow Frolak, prof. UMCS

prof. dr hab. Pawło Hrycenko

dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska, prof. IS PAN

dr Mikołaj Roszczenko

prof. dr hab. Michał Sajewicz