Nagrania wideo VI PUKN

Uroczyste otwarcie konferencji

Sesja I „Procesy migracyjne na Podlasiu: od średniowiecza po XXI wiek”

Otwarcie wystawy „Sumni dni nastały… Akcja „Wisła” (1947) i jej skutki dla Kościoła prawosławnego”

https://www.facebook.com/pninstytut/videos/549362203682339

Prezentacja laureatów Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za 2022 rok

Uroczyste wręczenie dyplomu Członka Honorowego Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” dla doktora Mikołaja Roszczenki i uczczenie jubileuszu 80-lecia

Sesja II „Historia i kultura Podlasia”

Sesja III „Podlasie w świetle badań językoznawczych”

Uroczyste zakończenie pierwszego dnia konferencji

https://www.facebook.com/pninstytut/videos/500975978762877

Uroczyste otwarcie konferencji w Białej Podlaskiej

Sesja ІV „Akcja „Wisła” oraz jej przeprowadzenie na Południowym Podlasiu”

https://www.facebook.com/pninstytut/videos/1224702754760144

Otwarcie wystawy „Sumni dni nastały… Akcja „Wisła” (1947) i jej skutki dla Kościoła prawosławnego”

Sesja V „Konsekwencje akcji „Wisła” na Południowym Podlasiu i jej miejsce w pamięci historycznej”

Prezentacja książki Dwie godziny. Wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia o akcji „Wisła”, pod redakcją ks. Marcina Gościka, Katarzyny Sawczuk, Olgi Kuprianowicz, Katarzyny Rabczuk, Joanny Iwaniuk, Lublin – Biała Podlaska 2013.

Uroczyste zamknięcie konferencji

https://www.facebook.com/pninstytut/videos/815899639698542