Finansowanie

Podlaski Instytut Naukowy prowadzi swoją działalność dzięki dofinansowaniu z różnych źródeł: w postaci dotacji instytucji publicznych oraz darowizn od osób prywatnych i sponsorów.