Komitet Organizacyjny

dr Grzegorz Kuprianowicz – przewodniczący,

Ludmiła Łabowicz – sekretarz,

dr Andrzej Artemiuk,

Łukasz Badowiec,

Karolina Chmur,

Olga Kuprianowicz,

Elżbieta Tomczuk.