Kontakt

Siedziba Podlaskiego Instytutu Naukowego:
Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 14

Facebook:
https://www.facebook.com/Підляський-науковий-інститут-Podlaski-Instytut-Naukowy-382470718956503

Mail: pninstytut@gmail.com

Telefon: (+48) 664187538

Adres pocztowy:
Podlaski Instytut Naukowy
ul. Kryniczna 14
skr. poczt. 26
17-100 Bielsk Podlaski

Rachunek bankowy:
nr 76 1240 5253 1111 0010 7915 9549
Bank Pekao S.A.