2024

W roku 2024 Podlaski Instytut Naukowy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania publiczne:

– „Działalność bieżąca PIN”,

– „Podlaska ukraińska konferencja naukowa”,

– „Archiwum Podlaskie i biblioteka”.