Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny:

dr Grzegorz Kuprianowicz – przewodniczący

Ludmiła Łabowicz – sekretarz

dr Andrzej Artemiuk

Łukasz Badowiec

Karolina Chmur

Magdalena Jakimiuk

dr Andrzej Jekaterynczuk

Olga Kuprianowicz

dr Mikołaj Zoszczenko

Katarzyna Tomczuk

Elżbieta Tomczuk

prof. dr hab. Roman Wysocki