Warsztaty literackie: AnetaPrymaka-Oniszk, Ludmiła Łabowicz

Jak pisać „po swojomu”? Jak napisać utwór literacki? W jakiej formie oddać
swoje myśli i przeżycia? Jak pisać gwarą podlaską?

Як пісаті по-свойому? Як напісаті літературни твуор? В якуой формі передаті
своїе думкі і пережитя? Як пісаті пудляською говуоркою?

Wszystkich, którzy piszą lub chcieliby pisać w języku ojczystym – po
swojomu, czyli w ukraińskiej gwarze podlaskiej, zapraszamy do udziału w
warsztatach literackich w ramach Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po
swojomu”. Będą się one odbywać w sobotę 1 października 2022 r., od godz. 11.00
do 13.30 przy ulicy Kryniczna 14 w Bielsku Podlaskim.

Warsztaty poświęcone pisaniu utworów literackich poprowadzi Aneta
Prymaka-Oniszk – dziennikarka i publicystka, autorka książki Bieżeństwo 1915.
Zapomniani uchodźcy.

Czas trwania – 1,5 godziny.

Warsztaty poświęcone wykorzystaniu ukraińskich gwar podlaskich w literaturze
i sposobom ich zapisywania poprowadzi Ludmiła Łabowicz – dziennikarka, filolog,
badaczka gwar podlaskich.

Czas trwania – 45 minut.

Udział w warsztatach jest
bezpłatny. Zgłoszenia należy nadsyłać do 29 września 2022 r. na
pninstytut@gmail.com  lub tel. 609 048 496

Wydarzenie na Facebook:

https://www.facebook.com/events/3316885441911378

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”, a
partnerem Związek Ukraińców Podlasia.

Informacje o Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”, w ramach
którego odbywają się warsztaty:

www.pninstytut.org/pl/popularyzacja/piszemo

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech
działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”,
finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Rządowego
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.