Прізвища у парафії Чижі в 1770 році, ч. 2

Два тижні тому на нашому сайті з’явилася перша стаття про прізвища в парафії Чижі в 1770 р. на основі метрик цієї парафії. Продовжуємо представляти матеріали досліджень колишніх церковних книг у рамках іменного проєкту Підляського наукового інституту.

Варто нагадати, що тодішні книги уніатських парафій на Підляшші було ведено польською мовою, тому й форми прізвищ також записані по-польськи, згідно з тодішніми правилами польського правопису. На щастя, парохи часто фіксували місцеві, говіркові форми (напр. Owseniiuk), подекуди полонізували прізвища (напр. Stefaniuk), а часом творили гібридні форми (напр. Mysieiuk).

Ось чергові патронімічні прізвища, тобто утворені від імені батька, які зафіксовані в метриках народжень під роком 1770.  

Спершу подано варіант прізвища, записаний у метриках, згодом говіркову іменну форму (часом гіпотетичну), від якої ймовірно його утворено, далі варіант імені польською та українською літературною мовами:

Maciochwey – діал. Матохвіей – пол. Mateusz, укр. Матвій

Magruk – діал. Маґр, Маґрук – пол. Magryn (неясне походження)

Makacewicz – діал. Макац – пол. Mokiusz, укр. Мокій

Małczuk – діал. Малко – пол. Malachiasz, укр. Малахія

Marczuk – діал. Марко – пол. Marek, укр. Марко

Matfiyczuk – діал. Матвійко, Матвіейко – пол. Mateusz, укр. Матвій

Meleszko – діал. Мелєшко – пол. Emilian, укр. Омелян

Melech – діал. Мелєх – пол. Emilian, укр. Омелян

Michaluk – діал. Міхаль – пол. Michał, укр. Михайло

Mysieiuk – діал. Місіей – пол. Mojżesz, укр. Мойсей (діал. Мусій)

Naumczuk – діал. Наумко – пол. Nahum, укр. Наум

Niczyporuk – діал. Нічипор – пол. Nicefor, укр. Ничипір

Ochryciuk – діал. Охриць – пол. Efrem, укр. Єфрем, Охрім

Omelaniuk – діал. Омелян – пол. Emilian, укр. Омелян

Oniszczuk – діал. Онішко – пол. Anizjusz, укр. Онисій

Owseniiuk – діал. Овсеній – пол. Euzebon, укр. Овсій (Євсевій, Евсеній)

Panasiuk – діал. Панас – пол. Atanazy, укр. Атанас, Афанасій, (Панас, Опанас)

Pawluczyk – діал. Павлюч – пол. Paweł, укр. Павло

Pilipiuk – діал. Піліп – пол. Filip, укр. Пилип

Romanczuk – діал. Романко – пол. Roman, укр. Роман

Romaniuk – діал. Роман – пол. Roman, укр. Роман

Saczuk – діал. Сач – пол. Izaak, Sofoniasz, укр. Ісаак (Ісак), Софонія

Sakowski – діал. Сак – пол. Izaak, укр. Ісаак (Ісак)

Samuyluk – діал. Самуйло – пол. Samuel, укр. Самуїл

Siminiuk – діал. Сімін – пол. Symeon, укр. Симеон

Sobesiuk – діал. Собесь – пол. Sebastian, укр. Севастіан

Supruniuk – діал. Супрун – пол. Sofroniusz, укр. Софроній

Stefaniuk – діал. Степан – пол. Stefan, укр. Степан

Tarasiuk – діал. Тарас – пол. Tarasjusz, укр. Тарас

Telentyiuk – діал. Телєнтіей – пол. Terencjusz, укр. Терентій

Tychonczuk – діал. Тіхонко – пол. Tychon, укр. Тихон

Tymoszuk – діал. Тімош – пол. Tymoteusz, укр. Тимофій, Тиміш

Wasiluk, Wasyluk – діал. Васіль – пол. Bazyli, укр. Василь

Wowtoniuk – діал. Вовтоні – пол. Antoni, укр. Антон, Антоній

Продовження буде

На фото: сторінка з метрики з 1770 року

********************

Матеріали зібрала Людмила Лабович у рамках завдання «Іменні традиції підляського села XVIII-XX століть», що реалізується Підляським науковим інститутом завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП.