Під час візиту на Підляшші делегації Волинського національного університету ім. Лесі Українки було завершено підписання Меморандуму про співпрацю між Волинським національним університетом ім. Лесі Українки та Підляським науковим інститутом. З боку ВНУ документ підписав ректор проф. Анатолій Цьось. З боку ПНІ меморандум підписав директор Інстиуту д-р Григорій Купріянович, а відбулоася це в присутності проректора Волинського національного університету ім. Лесі Українки проф. Юрія Громика.

Меморандум містиь основні засади співпраці між Волинським національним університетом ім. Лесі Українки та Підляським науковим інститутом. Предметом Меморандуму є співпраця, партнерство та досягнення цілей у освітній, науковій та виховній сферах, формування якісно нових умов освітньо-наукової діяльності у вищій освіті, що передбачатимуть запровадження новітніх форм партнерських відносин. Метою Меморандуму є дослідження історії та культури української громадськості Підляшшшя, дослідження в інших сферах, документування життя української громадськості Підляшшя, популяризація знань про Підляшшя, навчально-освітня діяльність, організація наукового, громадського та культурного життя української громади, діяльність, спрямована на збереження і розвиток української культури та ведення заходів, спрямованих на реалізацію громадянських прав української національної меншини у Польщі та інших осіб, у цьому іноземців, благодійна діяльність на користь громадян Республіки Польща та громадян інших країн.

Меморандум передбачає співпрацю за такими напрямками: залучення фахівців до читання лекцій студентам Університету, взаємодія з відповідними кафедрами Університету, проведення спільних заходів, конференцій, організувати спільні дослідницькі проєкти, програми та заходи, обмін інформацією, матеріалами та документами.

Меморандум заключено на п’ять років, згодом строк його дії продовжується. Меморандум може бути доповнений підписанням додаткових угод.

26 квітня 2024 р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Закордонне українство: від дослідження історії до прогнозу розвитку», співорганізатором якої був Підляський науковий інститут. Членом Ради конференції був директор Підляського наукового інституту – д-р Григорій Купріянович, а членом Оргкомітету конференції заступник директора Підляського наукового інституту – Юрій Гаврилюк. Головним організатором конфреенції був  Інститут досліджень діаспори.

У конференції взяли участь доповідачі з різних країн. Виступив також директор Підляського наукового інституту д-р Григорій Купріянович, який виголосив доповідь «Підляський науковий інститут – формування української науковї установи на Підляшші» та взяв участь в дискусії на завершення конференції.

oplus_0

У днях 18-19 квітня 2024 р. візит на Підляшші на запрошення Підляського наукового інституту склала делегація Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Делегацію очолював проректор з навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету ім. Лесі Українки проф. Юрій Громик. У складі делегації були також: заступниця декана Філологічнгог факультету ВНУ з інноваційно-промоційної роботи доцент Ірина Левчук, завідувач кафедри конституційного адміністративного та міжнародного права ВНУ проф. Сергій Книш, доцент Зоряна Книш з Кафедри цивільно-правових дисциплін та доцент Юлія Васейко з Кафедри полоністики і перекладу.

Волиньські гості ознайомилася з діяльністю і фондами Підляського наукового інституту. Представники ВНУ провели робочі зустрічі з керівництвом Підляського наукового інституту та Союзу українців Підляшшя, зокрема з директором ПНІ д-ром Григорієм Купріяновичем, заступником директора ПНІ Юрієм Гаврилюком, головою СУП Марією Рижик, заступником голови СУП д-ром Андрієм Артем’юком.

Центральною подією візиту стала презентація та дарування 14-томного академічного зібрання творів Лесі Українки, яку проведено 18 квітня 2024 р. в конференцзалі Союзу українців Підляшшя. Під час заходу підписано також Меморандум про співпрацю між Волинським національним університетом ім. Лесі Українки та Підляським науковим інститутом.

Делегація ВНУ, крім 14-томника Лесі Українки, передала бібліотеці Інституту ряд видань Волинського національного університету ім. Лесі Українки, зокрема присвячених історії, мові та культурі Послісся та Волині. Своєю чергою, Підляський науковий інститут передав для ВНУ ряд підляських видань, зокрема видану нещодавно фундаментальну антологію україномовного письменства Підляшшя «Країна свойого слова».

oplus_0

21 квітня 2024 р. в передачі Білостоцького телебачення «Український перегляд» вийшов репортаж про презентацію та дарування 14-томного академічного зібрання творів Лесі Українки, яка відбулася 18 квітня 2024 р. в Більську в конференцзалі Союзу українців Підляшшя. Захід відбувася в рамках візиту на Підляшшя делегації Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

Організаторами заходу були Підляський науковий інститут, Союз українців Підляшшя та Волинський національний університет ім. Лесі Українки. Медіа-патронат над заходом прийняв Український часопис Підляшшя «Над Бугом і Нарвою». Спонсорами події були Фундація Аргелан – Громадсько відповідальні та Польська мережа магазинів «Аргелан».

Передача доступна за посиланням: https://bialystok.tvp.pl/679811/przeglad-ukrainski

17 квітня 2024 р. директор Підляського наукового інституту д-р Григорій Купріянович – як співголова Спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин та представник української меншини в цій комісії – взяв участь у XXXII засіданні СКУНіЕМ. Це було перше засідання Спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин за понад 9 місяців і перше засідання за участю представників нового уряду.

Зустріч відкрив міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський, який вручив акти призначення новим членам Комісії, які представляють уряд. Засіданням керували співголови Комісії: з боку меншин д-р Г. Купріянович та з боку уряду Томаш Шиманський.

На порядку денному засідання була низка ключових для меншин питань, особливо важливих після багатомісячної паузи в роботі Спільної комісії. На початку заступник міністра Катажина Лубнауер представила інформацію міністра освіти щодо закінчення дискримінації німецької меншини у сфері навчання німецької мови як мови національної меншини. Потім співголова СКУНіЕМ з боку уряду державний секретар Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Т. Шиманський накреслив принципи державної політики щодо національних і етнічних меншин та спільноти, що користується регіональною мовою, а співголова СКУНіЕМ з боку меншин д-р Г. Купріянович представив документ, підготовлений меншинною стороною Спільної комісії під назвою Початковий баланс 2023. Національні та етнічні меншини в Польщі – найважливіші питання, які хвилюють середовища національних та етнічних меншин. Представлено інформацію щодо розподілу дотації на виконання у 2024 році завдань, спрямованих на захист, збереження та розвиток культурної ідентичності національних і етнічних меншин та збереження і розвиток регіональної мови. Проведено дискусію про можливість збільшення коштів на виконання у 2024 році цих завдань, а також про принципи їх реалізації. Обговорили питання функціонування самої Спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин та плани її роботи у 2024 році. Важливим пунктом стала інформація, представлена ​​Головним статистичним управлінням щодо результатів Загального перепису населення та житлового фонду 2021 року по відношенню до національно-етнічної та мовної структури населення Польщі. Д-р Г. Купріянович виступав у більшості пунктів програми LXXXII засідання СКУНіЕМ.

У пункті «Різні питання» директор ПНІ д-р Г. Купріянович як представник української меншини в СКУНіЕМ підняв між іншим такі питання, як: скандальне рішення прокурора ІНП про припинення слідства у спарві акції «Вісла», 80-та річниця злочину в Сагрині, врахування культурного розмаїття та культурно-мовної спадщини регіону в роботі із захисту Біловезької пущф, питання розширення курятників та інкубаторів для курчат на Підляшші, що може вплинути на умови збереження меншинами своєї ідентичності.

Фотографії: Міністерство внутрішніх справ і адміністрації

oplus_0

18 квітня 2024 р. в Більську в конференцзалі Союзу українців Підляшшя відбулася урочиста презентація та дарування 14-томного академічного зібрання творів Лесі Українки. Захід відбувася в рамках візиту на Підляшшя делегації Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серед учасників заходу були, зокерма, секретар Кліщель Валентина Сидорук, голова Союзу українців Підляшшя Марія Рижик, заступник голови СУП д-р Андрій Артем’юк, який особисто доклав зусиль для підготовки цього заходу.

Захід почали директор Підляського наукового інституту д-р Григорій Купріянович та заступник директор ПНІ Юрій Гаврилюк, який ініціював приїзд гостей з Волині. Директори ПНІ вказали на значення візиту волинської делегації та важливість презентації і дарування на Підляшшя 14-томного академічного зібрання творів Лесі Українки. Вже на початку заходу прозвучало поетичне слово Лесі Українки: її вірші «Надія» та «Вечірня година» прочитали Єва Ґіза та Даша Роґаля.

Згодом директор ПНІ представив постать очільника волинської делегації проректора Волинського національного університету ім. Лесі Українки проф. Юрія Громика, підкреслюючи, що він відомий український мовознавець, який вивчає західньополіські говірки, а в колі його наукових інтересів також українські говірки Підляшшя.

Презентація проф. Юрія Громика «Леся Українка та 14-томне академічне повне зібрання творів» почалася відеокліпом Марини Круть «Леся». Проректор ВНУ детально представив історію підготовки нового повного зібрання творів найвідомішої української поетеси, яке в 2021 р. видав Лесин університет у Луцьку. Волинський дослідник підкреслював зв’язки Лесі Українки з Волинню та детально охарактеризував зміст окремих томів 14-томника.

Зустріч завершилася урочистим даруванням Підляському науковому інститутові 14-томного академічного зібрання творів Лесі Українки, яке звершив проректор Волинського національного університету ім. Лесі Українки проф. Юрій Громик. Волинська делегація передала також Підляському науковому інститутутові та учасникам зустрічі інші подарунки. Своєю чергою Підляський науковий інститут передав Волинському національному університетові ім. Лесі Українки видану нещодавно фундаментальну антологію україномовного письменства Підляшшя «Країна свойого слова», яку вручив проф. Ю. Громику упорядник антології і заступник директора ПНІ Юрій Гаврилюк. Закінчуючи директор ПНІ д-р Григорій Купріянович скерував до волинської делегації слова підтримки з боку українців Підляшшя в драматичний час, коли Україна захищає своє існування перед російською агресією.

Організаторами заходу були Підляський науковий інститут, Союз українців Підляшшя та Волинський національний університет ім. Лесі Українки. Медіа-патронат над заходом прийняв Український часопис Підляшшя «Над Бугом і Нарвою». Спонсорами події були Фундація Аргелан – Громадсько відповідальні та Польська мережа магазинів «Аргелан».

Проведення в Більську урочистої презентації 14-томного академічного зібрання творів Лесі Українки та дарування цього монументального видання українсьому середовищу Підляшшя мало вимір символічний. Таким способом на Підляшші, де автохтонною є українська мова і культура, нагадали одну із знакових постатей українськох культури, особливо близьку мешканцям цього регіону, адже Волинь і Підляшшя складають один культурний простір.

Вже через три дні, у четвер 18 квітня 2024 р. о 18 год. в конференцзалі Союзу українців Підляшшя (Більськ, вул. Кринічна 14) відбудеться Презентація та дарування 14-томного академічного зібрання творів Лесі Українки.

Програма

● Вступне слово директора ПНІ д-ра Григорія Купріяновича та заступника директора ПНІ Юрія Гаврилюка

● Презентація проректора Волинського національного університету ім. Лесі Українки проф. Юрія Громика «Леся Українка та 14-томне академічне повне зібрання творів»

● Декламація творів Лесі Українки

● Урочисте дарування Підляському науковому інститутові 14-томного академічного зібрання творів Лесі Українки

Виступи офіційних гостей

Подія на ФБ:

https://www.facebook.com/events/454510733694190

Організатори: Підляський науковий інститут, Союз українців Підляшшя, Волинський національний університет ім. Лесі Українки

Медіа-патронат: Український часопис Підляшшя «Над Бугом і Нарвою»

Спонсори: Fundacja Arhelan – Społecznie Odpowiedzialni, Polska Sieć Sklepów „Arhelan”

У четвер 18 квітня 2024 р. о 18 год. в конференцзалі Союзу українців Підляшшя (Більськ, вул. Кринічна 14) відбудеться Презентація та дарування 14-томного академічного зібрання творів Лесі Українки.

Програма

● Вступне слово директора ПНІ д-ра Григорія Купріяновича та заступника директора ПНІ Юрія Гаврилюка

● Презентація проректора Волинського національного університету ім. Лесі Українки проф. Юрія Громика «Леся Українка та 14-томне академічне повне зібрання творів»

● Декламація творів Лесі Українки

● Урочисте дарування Підляському науковому інститутові 14-томного академічного зібрання творів Лесі Українки

Виступи офіційних гостей

Подія на ФБ:

https://www.facebook.com/events/454510733694190

Організатори: Підляський науковий інститут, Союз українців Підляшшя, Волинський національний університет ім. Лесі Українки

Медіа-патронат: Український часопис Підляшшя «Над Бугом і Нарвою»

Спонсори: Fundacja Arhelan – Społecznie Odpowiedzialni, Polska Sieć Sklepów „Arhelan”

У передачі «Думка українська» в Радіо Білосток 7 квітня 2024 р. директор Підляського наукового інституту д-р Григорій Купріянович розповів про постать і значення бл. пам. Мирон Сич, визначної постаті української національної меншини в Польщі. Бл. пам. Мирон Сич помер у четвер 4 квітня ц.р., сьогодні відбувається його похорон в Ольштині.

Мирон Сич (1960-2024) був одним з лідерів української громади у Польщі останніх десятиліть. Був він постаттю багатогранною, за минулі десятиліття відіграв велику роль у різних сферах життя українців в польській державі. Його зусиллями було створено окремий український ліцей в Гурові Ілавецькому, якого він став директором. Гурово-ілавецький ліцей став важливим центром українства на Мазурах, який формував ціле покоління українців. Мирон Сич був активний в політичному житті як представник української національної меншини. Був він головою Воєвідського соймику Вармінсько-Мазурського воєвідства. Потім з 2007 по 2015 р. був послом до Сойму Польщі. В ролі члена парламенту відіграв дуже важливу роль представляючи не лише українську меншину, але ангажуючись у ініціативи важливі для всіх національних меншин та для розвитку польсько-українських стосунків. Був, зокрема, головою парламентської Комісії національних і етнічних меншин Сейму Республіки Польща, заступником голови Польсько-української парламентської групи, Польсько-російської парламентської групи чи врешті заступником голови Парламентської асамблеї України і Республіки Польща. З 2015 р. до смерті був він заступником Маршалка Вармінсько-Мазурського воєвідства, відігриваючи важливу роль у житті регіону. Бл. пам. Мирон Сич був постаттю значимою в житті всієї української громади в країні як один із лідерів Об’єднання українців у Польщі. Бл. пам. Мирон Сич з великою повагою і зацікавленням ставився до Підляшшя, стараючись підтримати взаємні контакти українських середовищ обох регіонів.

Вічная пам’ять!

Посилання: https://www.radio.bialystok.pl/dumka/index/id/237510

Діючий у структурі Підляського наукового інституту Підляський архів збирає матеріали цьогорічної виборчої кампанії до органів місцевого самоврядування на Підляшші. Під час виборчої кампанії створюється багато матеріалів, які заохочують голосувати за кандидатів з різних списків: плакати, буклети, листівки, газетки, банери. Це цінні документи громадського життя, які засвідчують про важливу сферу життя Підляшшя. Після завершення виборчої кампанії ці матеріали сприймаються як сміття, хоча вони мають велике документальне значення.

Підляський архів хоче зібрати документацію виборчої кампанії до органів місцевого самоврядування на всіх рівнях, починаючи від виборів до ґмінних і міських рад, через вибори бургомістрів і війтів ґмін, повітових рад і закінчуючи виборами до воєвідського соймику. Звертаємося до виборчих комітетів, партій і кандидатів, а також до всіх учасників виборчої кампанії з проханням передавати для Підляського архіву по 1 примірнику усіх виборчих матеріалів, як друкованих, так і електронних. Таким чином буде збережено для майбутніх поколінь документацію про цей важливий момент політичного та суспільного життя нашого регіону.

Друковані матеріали можна:
– доставляти особисто в Інститут (Більськ, вул. Кринична 14) щоп’ятниці в годинах 10-12, контакт: тел. 501635467, 664187538,
– залишити в поштовій скриньці Інституту за адресою: Більськ, вул. Кринична 14,
– надіслати поштою на адресу: Podlaski Instytut Naukowy, skr. poczt. 26, 17-100 Bielsk Podlaski.
Матеріали в електронному вигляді можна надсилати на адресу Інституту: pninstytut@gmail.com

Підляський архів діє в структурі Підляського наукового інституту з 2020 р. Його існування фінансується завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації.