Родові прізвиська у Підрічанах і Чижах

Донині в підляських місцевостях дуже популярним способом ідентифікації людей є використання родових прізвиськ, утворених від різних основ: імені предка, найчастіше чоловіка, рідше жінки, місцевості походження або вуличної клички батька, дідуся чи іншого члена сім’ї. Ці назви успадковуються нащадками та досі використовуються у щоденних контактах жителів сіл.

Донині найпопулярнішими залишаються родові прізвиська, утворені від імені голови роду. Часто такі клички були створені ще в ХІХ століттю. Буває, що навіть їхні носії не знають, ім’я якого предка сталося основою вживаного сьогодні родового прізвиська.

Основою утворення родового прізвиська є ім’я у говірковій формі, напр. Дорохтей – Дорохтейови. Основою може бути також зменшувальна форма імені, напр. Кірилко – Кірилкови. Дуже популярними на підляських селах були в минулому, передусім, форми закінчені на -ко, отже й основою багатьох родових прізвиськ сталися такі форми імен, напр. Тітко – Тіткови.

В однині вживаються форми закінчені на:

-ув (Ніканорув) або з дифтонгом -уов, -юов (Лазарцюов), рідше на -ін (Яромін) – у випадку чоловіків,

-ова (Банадикова), рідше -іна (Хведосіна)  – у випадку жінок.

Цікаво, що родові прізвища найчастіше вживаються разом із іменем носія (Петро Якубув, Іван Павлікув, Віера Карпова, Манька Юосіпова).

У множині родові клички найчастіше мають закінчення -ови або –іни (Данілови, Кузьмови, Петрикови, Яроміни).

Тут пропонуємо Вам зібрані в рамках проєкту патронімічні прізвиська, тобто утворені від імені предка – чоловіка, які досі є вживані у двох селах парафії Успіння Пресвятої Богородиці в Чижах – у місцевості Підрічани (у місцевій говірці Пудриечани) та Чижі (у місцевій говірці Чижие).

Банадикови – Банадик – укр. Венедикт – поль. Benedykt

Дементійови – Дементій – укр. Дометій – поль. Domicjusz

Дорохтейови – Дорохтей – укр. Дорофій – поль. Doroteusz

Касперукови – Каспер – укр. Каспер – поль. Kacper

Кірилкови – Кірилко – укр. Кирило – поль. Cyryl

Клєментійови – Клєментій – укр. Климент – поль. Klemens

Лазарцьови – можливе походження від форми Лазарець – укр. Лазар – поль. Łazarz

Міколайчикови – можливе походження від форми Міколайчик – укр. Миколай – поль. Mikołaj

Нагумчикови – Нагумчик – укр. Наум – поль. Nahum

Ніканорови – Ніканор – укр. Никанор – поль. Nikanor

Оксікови – можливе походження від форми Оксік – укр. Авксентій – поль. Auksencjusz

Онікійови – Онікій, Онікі – укр. Йоаникій / Оникій – поль. Joannicjusz

Стисьови – можливе походження від форми Стись – укр. Теостих – поль. Teostych

Стишкови – можливе походження від форми Стишко – укр. Теостих – поль. Teostych

Тіткови – Тітко – укр. Тит – поль. Tytus

Фролови – Фрол – укр. Флор, Фрол – поль. Florus

Хведосіни – Хведуось – укр. Феодосій – поль. Teodozjusz

Юлькови – Юлько – укр. Юліан – поль. Julian

Юхтімкови – Юхтімко – укр. Євфимій – поль. Eutymiusz

Яроміни – Ярома – укр. Ярема (Єремія) – поль. Jeremiasz

На прикладі наведених родових прізвиськ досконало видно, які в них приховані цікаві традиційні імена. Дуже часто це вже призабуті форми.

На фото: молодь зі школи в Чижах

*************************************

Матеріали зібрала Людмила Лабович у рамках завдання «Іменні традиції підляського села XVIII-XX століть», що реалізується Підляським науковим інститутом завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП.

Публікація виражає лише погляди автора/ів і не може ототожнюватися з офіційною позицією Міністра внутрішніх справ і адміністрації.