30 вересня 2022 р. Капітула Підляської науково-літературної нагороди на своєму засіданні прийняла рішення про присудження Підляської науково-літературної нагороди за 2022 рік

Лавреатами Підляської науково-літературної нагороди за 2022 рік стали:

Категорія «Літературна творчість» – бл. пам. Іван Киризюк

Категорія «Наукова діяльність» – Микола Рощенко

Категорія «Науково-популярна діяльність» – Юрій Плева

Категорія «Публіцистична творчість» – Євген Рижик.

Метою створення Підляської науково-літературної нагороди є вшанування та нагородження людей, які відіграють важливу роль у функціонуванні, дослідженні та розвитку української культури та мови Підляшшя. Нагороду засновано весною 2022 р. рішенням управ Товариства «Підляський науковий інститут» та Союзу українців Підляшшя.

Нагороду присуджує Капітула, у склад якої увійшли особи, заангажовані у діяльність задля збереження та розвитку української мови і культури Підляшшя, вказані управами суб’єктів, що заснували Нагороду, тобто Товариства «Підляський науковий інститут» та Союзу українців Підляшшя.

У 2022 році Підляська науково-літературна нагорода була присуджена вперше. Урочисте проголошення лавреатів та церемонія вручення Нагород на 2022 рік планується 6 листопада 2022 р. в Більську на Підляшші.

Інформація про Нагороду та процес її присудження буде розміщена на веб-сайті Підляського наукового інституту: www.pninstytut.org

Лавреати Підляської науково-літературної нагороди за 2022 рік:

Категорія «Літературна творчість»

Іван Киризюк (1949-2021) – підляський український поет, автор численних збірок віршів. Поетичні твори писав українською говіркою рідного села Крив’ятичі та українською літературною мовою. Івана Киризюка можна вважати прекурсором літературної творчості рідними підляськими українськими говірками у середовищі народжених наприкінці 40-х та в 50-60-х рр. ХХ ст. молодих уродженців Більського і Гайнівського повітів, що стало важливим елементом українського національно-культурного пробудження на Північному Підляшші у 80-х рр. ХХ ст. Протягом пів століття був однією з ключових постатей українського літературного процесу на Північному Підляшші наприкінці ХХ та на напочатку ХХІ ст. ст.

Категорія «Наукова діяльність»

Микола Рощенко – історик та філолог, доктор гуманітарних наук, автор численних наукових та популярно-наукових публікацій про історію Підляшшя, про українські говірки, фольклор та етнографію регіону. Д-р Микола Рощенко від понад пів століття відіграває важливу роль у вивченні та популяризації української культурної спадщини та історії Підляшшя. Має значимий вплив на формування українського наукового середовища регіону, виконуючи роль карифея і ментора для молодшого покоління українських дослідників родом з Підляшшя.

Категорія «Науково-популярна діяльність»

Юрій Плева – любитель, дослідник і популяризатор підляської історії та культури. Автор трьох популярно-наукових, багатоілюстрованих книжок про села в ґміні Чижі: „Kuraszewo lata minione”, „Lady, Leniewo, Podrzeczany – na bielskim hostinciu” та „Kojły, Osówka, Szostakowo: tam, gdzie carowie bywali…”, які у цікавій і доступній формі наближують локальну історію місцевим мешканцям, зацікавлюють минулим і спадщиною Малої Батьківщини та предків. Юрій Плева у своїх виданнях показує часто невідомі сторінки місцевої підляської історії, зосереджуючись на минулому малих громад та звичайних людей, а також багатство народної культури підляського села. Він популяризує рідну українську говірку, показуючи, що «по-свойому можна не оно говориті, алє тоже пісаті». Це одна з тих постатей, які відіграють важливу роль у популяризації знань про культуру, мову та історію Підляшшя, про що засвідчує дуже велика популярність його книжок.

Категорія «Публіцистична творчість»

Євген Рижик – радіожурналіст Польського Радіо Білосток з 1992 року, автор підляської радіопередачі українською мовою «Думка українська», яка представляє різні виміри життя Підляшшя, зокрема функціонування української мови, культури і традиції регіону та його історію і сьогодення. Євген Рижик є однією із ключових постатей української журналістики на Підляшші, з особливо довгим стажем та досвідом і майстерністю журналістської роботи. Його публіцистична, журналістська та репортажна творчість від десятиліть формує обличчя українського медійного простору на Підляшші та здобуває визнання читачів та слухачів.

Заснування та присуджування Нагороди є однією із трьох дій публічного завдання «Промоція української мови та культури Підляшшя», що фінансується Національним інститутом свободи – Центром розвитку громадянського суспільства в рамках Урядової програми Фонд громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030 роки.

На сайтах Bielsk.eu та TVP Białystok з’явилася інформація про літературні майстер-класи в рамках Підляського літературного конкурсу– «Пішемо по-свойому»

Bielsk.eu: https://bielsk.eu/bielsk-podlaski/39604-warsztaty-pisania-po-swojomu-dla-kazdego-to-w-ramach-konkursu-piszemo-po-swojomu

TVP Białystok: https://bialystok.tvp.pl/62923682/konkurs-literacki-piszemo-po-swojomu

Всіх, хто пише або хотів би писати рідною мовою – по-свойому, тобто підляською говіркою, запрошуємо до участі в літературних майстер-класах в рамках Підляського літературного конкурсу «Пішемо по-свойому». Будуть вони проходити в суботу 1 жовтня 2022 р. з 11.00 до 13.30 при вулиці Кринічна 14 у Більську на Підляшші.

Майстер-класи, присвячені писанню літературних творів, поведе Анета Примака-Онішк – журналістка та публіцистка, авторка книжки «Біженство 1915. Забуті вигнанці».

Час тривання – 1,5 год.

Майстер-класи, присвячені використанню підляських говірок у літературі та способам їх записування, поведе Людмила Лабович – журналістка, філолог, дослідниця говірок Підляшшя.

Час тривання – 45 хвилин.

Участь у майстер-класах – безкоштовна. Зголошення слід надсилати до 29 вересня 2022 р. на pninstytut@gmail.com або тел. 609 048 496.

Конкурс відбувається як одна із трьох дій публічного завдання «Промоція української мови та культури Підляшшя», що фінансується Національним інститутом свободи – Центром розвитку громадянського суспільства із коштів Урядової програми Фонд громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030 роки.

Кілька тижнів тому на сторінках українського тижневика «Наше Слово» (№ 33/2022) з’явилася рецензія збірки поезії підляського поета Івана Киризюка «Кондак жайворонка. Вибрані поезії», яку наприкінці минулого року видав Союз українців Підляшшя. Авторкою рецензії є секретар Підялського наукового інституту Людмила Лабович.

Рецензована збірка – це особливе видання, оскільки готувалося за життя поета, але з’явилося вже після його смерті. Не випадково рецензія має назву «Остання книжка поета». Авторка представляє збірку «корифея підляських поетів та одного із перших українських діячів регіону» в широкому контексті його творчості та громадської діяльності.

Стаття доступна в електронному доступі:

Як писати по-свойому? Як написати літературний твір? У якій формі передати свої думки і переживання? Як писати підляською говіркою?

Всіх, хто пише або хотів би писати рідною мовою – по-свойому, тобто підляською говіркою, запрошуємо до участі в літературних майстер-класах в рамках Підляського літературного конкурсу «Пішемо по-свойому». Будуть вони проходити в найближчу суботу 1 жовтня 2022 р. з 11.00 до 13.30 при вулиці Кринічна 14 у Більську на Підляшші.

Майстер-класи, присвячені писанню літературних творів, поведе Анета Примака-Онішк – журналістка та публіцистка, авторка книжки «Біженство 1915. Забуті вигнанці».

Час тривання – 1,5 год.

Майстер-класи, присвячені використанню підляських говірок у літературі та способам їх записування, поведе Людмила Лабович – журналістка, філолог, дослідниця говірок Підляшшя.

Час тривання – 45 хвилин.

Участь у майстер-класах – безкоштовна. Зголошення слід надсилати до 29 вересня 2022 р. на pninstytut@gmail.com або тел. 609 048 496.

Подія на ФБ:

https://www.facebook.com/events/3316885441911378/

Організатором події є Товариство «Підляський науковий інститут», партнером – Союз українців Підляшшя.

Інформація про Підляський літературний конкурс «Пішемо по-свойому», в рамках якого проходять майстер-класи: https://www.pninstytut.org/populyaryzacziya/pishemo

Конкурс відбувається як одна із трьох дій публічного завдання «Промоція української мови та культури Підляшшя», що фінансується Національним інститутом свободи – Центром розвитку громадянського суспільства із коштів Урядової програми Фонд громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030 роки.

Нещодавно Підляський архів, що діє в рамках Підляського наукового інституту, збагачується новими архівними матеріалами – рукописами віршів українського поета з Південного Підляшшя Павла Шепелюка.

Павло Шепелюк (19452016) народився у селі Матіяшівка на Південному Підляшші. Дитиною був депортований в рамках акції «Вісла» на Мазури, згодом з батьками повернувся на рідне Підляшшя. Був заангаджований в українське національне життя. Писав вірші українською мовою.

Передані до Підляського архіву матеріали включають декілька зошитів та окермі листки з віршами підляського поета. Є також його біографія та фотографія. Ці матеріали стануть основою для створення в рамках Підляського архіву окремого Особового фонду Павла Шепелюка.

Підляський архів діє в структурі Підляського наукового інституту з 2020 р. Його існування фінансується завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації.

Всіх, хто хотів би передати для Підляського архіву матеріали – просимо про контакт: тел. 664187538 або електронною поштою: pninstytut@gmail.com

Окрім патронімічних прізвищ, популярними в парафії Чижі в другій половині 18 ст. були також прізвища утворені від професії і ремесла першого носія. Це були назви, які чітко відрізняли окрему особу від її оточення.

Удалося зафіксувати такі прізвища в досліджуваних метриках народжень парафії в Чижах у 1770 році (подаємо у формі, записаній у метриках, тобто польською мовою, згідно з тодішнім правописом):

Formaniuk, Furman – діал. фурман, укр. фурман, пол. furman

Horczaruk – діал. горчар, укр. гончар, пол. garncarz

Kowalewski – діал. коваль, укр. коваль, пол. kowal

Krawczuk – діал. кравець, укр. кравець, пол. krawiec

Kusznieruk – діал. кушніер, укр. кушнір, пол. kuśnierz

Ogrodnik – укр. садівник, пол. ogrodnik

Stolarz – діал. столяр, укр. столяр, пол. stolarz

Szołtysiuk – діал. солтис, укр. солтис, пол. sołtys

Szynkaruk – діал. шинкар, укр. шинкар, пол. szynkarz

Частина прізвищ утворена від говіркових основ, напр. Horczaruk, інші – це вже польські форми, напр. Ogrodnik.

Від професії чоловіка або прізвища, яке утворене від професії предка, творено також жіночі форми (назви заміжніх жінок або дочок), закінчені на -ова, -ча або -анка:

Xena Formaniukowa – діал. фурман, укр. фурман, пол. furman

Anna Harbarcza – діал. гарбар, укр. гарбар, пол. garbarz

Eufimia Kusznircza – діал. кушніер, укр. кушнір, пол. kuśnierz

Juliania Szowtysianka – діал. солтис, укр. солтис, пол. sołtys

Продовження буде

На фото:

неіснуюча церква в Чижах, яка згоріла в 1984 р.

********************

Матеріали зібрала Людмила Лабович у рамках завдання «Іменні традиції підляського села XVIII-XX століть», що реалізується Підляським науковим інститутом завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП.

18 вересня 2022 року в програмі «Український перегляд» виступив директор Підляського наукового інституту д-р Григорій Купріянович, який розповів про заснування «Підляської науково-літературної нагороди» та ініціативи Інституту.

Метою нагороди є популяризація української мови та культури Підляшшя шляхом вшанування та нагородження людей, які відіграють важливу роль у функціонуванні, дослідженні та розвитку української культури та мови Підляшшя.

Посилання на програму: https://bialystok.tvp.pl/679811/przeglad-ukrainski

Інформація про Нагороду та процес її присудження буде розміщена на веб-сайті Підляського наукового інституту: www.pninstytut.org

Заснування та присуджування Нагороди є однією із трьох дій публічного завдання «Промоція української мови та культури Підляшшя», що фінансується Національним інститутом свободи – Центром розвитку громадянського суспільства в рамках Урядової програми Фонд громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030 роки.

Вийшов друком четвертий у цьому році номер українського часопису Підляшшя «Над Бугом і Нарвою». Як завжди у двомісячнику знайшлися статті осіб, пов’язаних з Підляським науковим інститутом та тексти про заходи Інституту.

У № 4/2022 Юрій Гаврилюк, головний редактор «Над Бугом і Нарвою» та заступник директора Підляського наукового інституту, пропонує читачам дві цікаві статті, які відносяться до війни Російської Федерації проти України: «Ukraina 2022 – krach iluzji» та «Skąd nadeszła Rosja i dlaczego właśnie taka?». У номері знайшлася також його стаття про дослідження святкування дня Купала на Підляшші – «Siohodni Kupała, a zawtra Iwana: „Ogniowa kąpiel” w Kleszczelach około 1750 roku». Варто й прочитати текст головного редактора «Krajobraz naszoji mowy – z okazji konkursu „Piszemo po-swojomu”» – про стан збереження української говірки Підляшшя на основі «Атласу східнослов’янських говірок Білосточчини». В статті згадується й про Підляський літературний конкурс «Пішемо по-свойому», що його організує Підляський науковий інститут у партнерстві з Союзом українців Підляшшя.

Людмила Лабович, секретар Підляського наукового інституту, в циклу «Про нашу мову просту – непросту» пише про літеру «Ґґ» в українській абетці. Стаття в контексті української говірки Підляшшя та й написана місцевою мовою.

У четвертому номері «Над Бугом і Нарвою» за 2022 рік про останню активність Інституту можна прочитати у хроніці подій «З організованого життя над Бугом і Нарвою». Традиційно, як у кожному цьогорічному номері є заохочення до участі в Підляському літературному конкурсі «Пішемо по-свойому».

«Над Бугом і Нарвою» можна купити в мережі KOLPORTER у цілій Польщі.

Інформацію, де продається часопис, можна знайти за посиланням:

Окрім того часопис є доступний у формі е-видання. Електронний варіант можна купити за посиланням:

https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju

Існує можливість передплати. 

Від № 1/2022 «Над Бугом і Нарвою» доступне читачам повністю у кольорі.

Як писати по-свойому? Як написати літературний твір? У якій формі передати свої думки і переживання? Як писати підляською говіркою?

Всіх, хто пише або хотів би писати рідною мовою – по-свойому, тобто підляською говіркою, запрошуємо до участі в літературних майстер-класах в рамках Підляського літературного конкурсу «Пішемо по-свойому». Будуть вони проходити в суботу 1 жовтня 2022 р. з 11.00 до 13.30 при вулиці Кринічна 14 у Більську на Підляшші.

Майстер-класи, присвячені писанню літературних творів, поведе Анета Примака-Онішк – журналістка та публіцистка, авторка книжки «Біженство 1915. Забуті вигнанці».

Час тривання – 1,5 год.

Майстер-класи, присвячені використанню підляських говірок у літературі та способам їх записування, поведе Людмила Лабович – журналістка, філолог, дослідниця говірок Підляшшя.

Час тривання – 45 хвилин.

Участь у майстер-класах – безкоштовна. Зголошення слід надсилати до 29 вересня 2022 р. на pninstytut@gmail.com або тел. 609 048 496.

Організатором події є Товариство «Підляський науковий інститут», партнером – Союз українців Підляшшя.

Інформація про Підляський літературний конкурс «Пішемо по-свойому», в рамках якого проходять майстер-класи: https://www.pninstytut.org/populyaryzacziya/pishemo

Конкурс відбувається як одна із трьох дій публічного завдання «Промоція української мови та культури Підляшшя», що фінансується Національним інститутом свободи – Центром розвитку громадянського суспільства із коштів Урядової програми Фонд громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030 роки.

Сердечно запрошуємо до участі в Підляському літературному конкурсі «Пішемо по-свойому». Спрямований він до осіб, які знають підляські українські говірки та пишуть ними або щойно хочуть попробувати писати по-свойому літературні твори.

Щоб взяти участь у конкурсі, слід надіслати власний літературний твір, написаний підляською говіркою, при чому немає обмежень, коли йдеться про вибір літературного жанру, обсяг твору або спосіб запису.

Праці можна надсилати до 31 грудня 2022 року на адресу: poswojomu@gmail.com

Інформація про конкурс (включаючи положення з додатками) розміщена на сайті Підляського наукового інституту: https://www.pninstytut.org/populyaryzacziya/pishemo/

Заохочуємо уважно прочитати положення конкурсу. У випадку запитань – пишіть на адресу організатора: pninstytut@gmail.com

Організатором Підляського літературного конкурсу «Пішемо по-свойому» є Товариство «Підляський науковий інститут», а його партнером – Союз українців Підляшшя.

Конкурс відбувається як одна із трьох дій публічного завдання «Промоція української мови та культури Підляшшя», що фінансується із коштів Національного інституту свободи – Центру розвитку громадянського суспільства в рамках Урядової програми Фонд громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030 роки.