Народні забобони на прикладі записаних у ґміні Чижі, ч. ІІ

Забобони та пов’язані з ними дії становлять цікавий культурний елемент. Вони служать нам для того, щоби вплинути на те, на що ми не маємо впливу. Варто ознайомитися з найпопулярнішими, записаними від жителів різних сіл у ґміні Чижі. Вони дуже різноманітні та стосуються людей різного віку, також дітей і шкільної молоді та неодружених.

Ось вибрані приклади:

– Діеті роджани в понедіелок – лініви.

– Як одягнеш штось дітятові навиворот, то ніхто не спуврочит.

– Дітята не можна похваліті, бо споврочиш.

– Не переступай дітята, бо не виросте.

– Не заглєдай у гніздо ластувкі, бо будеш міеті на тварові работіенє (веснушкі).

– Як перши раз обачиш бусла, котори сідіт на гніздові – не перейдеш до другої кляси.

– Не сядай у куткові, бо замуж не вийдеш (не оженішся).

– Як молодая тримає вижей свіечку на вінцьові, буде браті верх над молодим.

– Не зашивай нічого на собіе, бо зашиєш розум. Як вже мусіш, то вложи в рот нітку і тогди зашивай.

– Як куот миється, то кажут, приде гуость.

– Недобре ворочатісь до хати, як чогось забився.

– Як в хаті брудно, непопратане, то все зайде хтось, хто ніколі ще в туой хаті не бив.

– Не можна через гуліцю переходіті, як хтось їеде чи йде наветь, бо буде йому нещастє. Треба перепустіті.

– Недобре зачинаті роботу в понедіелок і в п’ятніцю. Як зачинаті жніва, то не в понедіелок.

– Позичаті не можна на Колєду (Святчечір).

Матеріали зібрала Людмила Лабович у рамках завдання «Документація і архівація традиційного фольклору ґміни Чижі», що реалізується Підляським науковим інститутом завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП.