«Казав Буог, коб і ти допомуог». Малі фольклорні форми

Малі фольклорні форми це різні лаконічні за формою жанри фольклору. Є вони виразниками народної творчості в концентрованому вигляді та описують чіткі і зрозумілі життєві ситуації. Останнім часом у рамках проєкту вдалося записати ось такі цікаві приклади із сіл у ґміні Чижі.

Як хтось починає їсти, бажають йому:

Їеж / Їежте на здоров’є.

Та той може жартівливо відповісти:

Дякуєм і їмо,

Алє вам не дамо!

Коли починається випивка, люди в селах ґміни Чижі бажають:

Здоров.

Я без хліеба, ти без дров.

Коли хтось працює в полі, люди поздоровляють його словами: Боже допомож!

Та він може жартівливо відповісти:

Казав Буог

Коб і ти допомуог.

Коли хтось замурзаний, може почути:

Алє карк!

Та відповісти:

Бо сало їем!

Коли діти лягали спати, говорили:

Дай Боже,

Щасліво нуоч переночоваті

І дня дождаті.

Може знаєте інші приклади коротких римованих висловів, які виголошують у різних життєвих ситуаціях?

***

Матеріали зібрала Людмила Лабович у рамках завдання «Документація і архівація традиційного фольклору ґміни Чижі», що реалізується Підляським науковим інститутом завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП.