Як називали хлопців у 1760 р.? На основі матеріалів з парафіяльних метрик у Чижах

Добре збережені метрики колишньої парафії в Чижах з 18 століття є надзвичайно цінним дослідницьким матеріалом і можуть стати основою для підготовки статистики імен, популярних на той час серед населення, що користувалося говірками української мови. Які імена найчастіше давали дітям понад 260 років тому в парафії? Як приклад були обрані записи з метрики хрещених з 1760 року.

У 18 столітті до уніатської парафії Успіння Пресвятої Богородиці в Чижах належало більше сіл ніж сьогодні. Це були: Чижі, Збуч (спочатку, мабуть, Буч, про що свідчить запис у метриках «z Bucza»), Ленево, Койли, Осівка, Ляди, Раковичі, Лущі, Підрічани, а також Курашево (сьогодні окрема парафія) та Крива (з кінця 18 століття належить до парафії в Щитах).

У тодішній парафії були хрещені не тільки діти місцевих уніатів, але й католицькі, головним чином із села Ляди (іноді їм дали два імена, наприклад, Antoni Jan), а також діти солдатів, які в той час побували у Чижах (анотація в метриках «na kwatyrach»). Звідси наявність таких імен, як Ludwik, Wojciech, Konstancja, які не були популярними серед місцевих корінних жителів, що розмовляли говірками української мови. Крім того в парафії були хрещені діти з місцевостей, що належали до інших парафій, наприклад з Клейник (у метриках місцевість записували Kleniki), Локниця (у метриках – Łochnica), Тиневич, Старого Березова.

Записи з 1760 року досить добре збережені. Вони показують, що цього року в парафії було охрещено 120 дітей, включаючи дві пари близнюків. 67 дітей були хлопчиками та 52 дівчатами. При одному записі не подано імені дитини.

Варто зазначити, що імена на той час вибирав священик. Найчастіше це було ім’я святого, якого вшановували того дня.

Записи були зроблені польською мовою, але багато форм імен, прізвищ і прізвиськ подано в говірковій формі або є вони специфічними мовними гібридами – формами, що поєднують варіант польською мовою з церковним варіантом або формами польською мовою та українською говіркою. Можна помітити фонетичну неоднорідність, яка може бути викликана недосконалістю правопису тих часів, а також труднощами місцевого пароха, який намагався віддати церковні чи говіркові форми польським алфавітом.

Імена дітей найчастіше писалися у формі знахідного відмінка, тому й часом з’являється складність у відтворенні форми називного. Маємо, наприклад, записи: «Okrzciłem Syna Hryhoryia», «Okrzciłem Syna Tymofteia», «Okrzciłem Syna Marka» (форма «Marka» може означати, що називний відмінок це «Marek» або «Marko», але, дивлячись на записи в інших місцях метрик, видно, що священик зазвичай використовує місцеву форму «Marko»), «Okrzciłem Syna Pawła» (чи це форма знахідного відмінка від польського імені «Paweł» чи місцевого варіанту «Pawoł»? В інших записах священик використовує як одну, так і другу форму).

Які імена давали хлопцям у 1760 році? Спершу подана іменна форма українською мовою, потім – польською, на кінець – кількість хрещених дітей. У дужках записані форми, що з’явилася в метриках (найчастіше в знахідному відмінку) – щоб показати, в який спосіб у другій половині 18 століття були записані імена.

Адам – Adam – 1 (Adama)

Андрій – Andrzej –1 (Andrzeja)

Антоній – Antoni – 1 (Antoniia)

Антоній Іван – Antoni Jan – 1 (Antoniego Jana)

Варфоломій – Bartłomiej – 3 (Warftołomeja, warftołomey Watftołomeja)

Василій – Bazyli – 1 (Wasilij)

Гаврило – Gabriel – 1 (Hawryiła)

Григорій – Grzegorz – 5 (Hryhoryia)

Давид – Dawid – 1 (Dawida)

Данило – Daniel – 1 (Daniła)

Денис – Dionizy – 1 (Dyonizyia)

Дмитро – Dymitr – 1 (Dymitryia)

Євсигній – Eusygniusz – 1 (Jewsehniia)

Євстафій, Остап – Eustachy – 1 (Eustafiia)

Зіновій – Zenobiusz – 1 (Zinia)

Івана – Jan – 4 (Jana)

Кирило – Cyryl – 1 (Kiryła)

Кіндрат – Kodrat – 1 (Kondrata)

Костянтин – Konstantyn – 1 (Konstantyna)

Лев – Leon – 3 (Leona)

Леонтій – Leoncjusz – 2 (Leontyia)

Марко – Marek – 2 (Marka)

Мартин – Marcin – 1 (Martyna)

Матвій  – Maciej – 1 (Macieja)

Мирон – Miron – 1 (Mirona)

Нестор – Nestor – 1 (Nestora)

Никифор, Ничипір – Nicefor – 1 (Nikifora)

Оксентій – Auksencjusz – 1 (Oxentia)

Олексій – Aleksy – 2 (Alexia, Alexija)

Павло – Paweł – 2 (Pawła)

Парфеній – Parteniusz – 1 (Parfteniia)

Петро – Piotr – 2 (Piotra)

Пилип – Filip – 1 (Filipa)

Прокіп, Прокопій – Prokop – 1 (Prokopia)

Самуїл – Samuel – 1 (Samuyła)

Сильвестр – Sylwester – 2 (Sylwestra)

Симеон – Symeon – 3 (Symeona)

Софроній – Sofroniusz – 1 (Sofroniia)

Терентій – Terencjusz – 1 (Teręntija)

Тимофій – Tymoteusz – 2 (Tymofteja)

Тихон – Tychon – 1 (Tychonia)

Федір – Teodor – 3 (Theodora)

Филимон – Filemon – 1 (Filimona)

Яким – Joachim – 1 (Joakima)

Яків – Jakub – 1 (Jakowa)

Як видно, хлопцям давали досить різноманітні імена. Найчастіше в 1760 р. священик обирав ім’я Григорій (5 разів). На другому місці – Іван (4 рази). Були й популярними імена Варфоломій, Лев, Симеон і Федір (3 рази). Двічі дано такі імена: Олексій, Леонтій, Марко, Павло, Петро, Сильвестр і Тимофій, а також ім’я Антоній (2 рази, у тому числі раз з іменем Іван – Antoni Jan). Інші імена давали лише один раз.

Як видно зі способу запису, деякі імена написані у польському варіанті (Andrzeja, Jana, Piotra), деякі – у варіанті наближеному до говіркового (Dymitryia, Leontyia, Oxentia, Samuyła, Sofroniia, Zinia), а інші є гібридами, що поєднують варіант у польській мові з варіантом церковним або форму польською мовою та українською говіркою (Warftołomeja, Parfteniia, Tymofteja).

********************

Матеріали зібрала Людмила Лабович у рамках завдання «Іменні традиції підляського села XVIII-XX століть», що реалізується Підляським науковим інститутом завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП.