Лавреати Підляської науково-літературної нагороди за 2023 рік

Лавреатами Підляської науково-літературної нагороди за 2023 рік стали:

Рішення про присудження Підляської науково-літературної нагороди за 2023 рік Капітула Підляської науково-літературної нагороди прийняла на своєму засіданні 12 вересня 2023 р.

Метою Підляської науково-літературної нагороди є промоція української мови та культури Підляшшя шляхом вшанування та нагородження людей, які відіграють важливу роль у функціонуванні, дослідженні та розвитку української культури та мови Підляшшя. Нагорода була встановлена минулого року Підляським науковим інститутом та Союзом українців Підляшшя. У 2023 р. Підляська науково-літературну нагорода була присуджена вдруге.

Лавреати Підляської науково-літературної нагороди за 2023 рік

Категорія «Літературна творчість»

Євгенія Жабінська (Євгенія Гаврилюк) – українська підляська поетеса, авторка трьох збірок поезії. Поетичні твори пише українською говіркою рідної Вуорлі та українською літературною мовою. Членкині Національної спілки письменників України. Стала однією з найвизначніших представниць нового покоління підляських письменників, які звернулися до батьківської мови у бурхливий час 80-х років ХХ ст. Її поезія була віддзеркаленням пошуків власної ідентичності цього покоління україномовних православних мешканців Підляшшя, яке входило в зріле життя у 80-ті роки ХХ ст. та відкривало, що їхня мова і культура є часткою українського етно-культурного простору. Вірші поетеси вражають тонкістю, ніжністю, ліричністю.

Категорія «Наукова діяльність»

Василь Назарук – український літературознавець, перекладач, університетський викладач, україніст, родом із Південного Підляшшя. Один із найвідоміших і найавторитетніших українських учених у Польщі у галузі літературознавства. Видатний представник покоління українців Південного Підляшшя, що зазнало примусової депортації під час акції «Вісла», який попри зовнішні обставини зумів зберегти свою українську ідентичність, а згодом працювати на благо української науки та культури в Польщі. Був завідувачем Кафедри україністики Варшавського університету та керівником Української редакції Польського радіо. Має вагомий внесок у вивчення і популяризацію доробку українських письменників проживаючих у Польщі (у цьому з Підляшшя), а також творчості підляського живописця Василя Альбічука. Як викладач-академік він не тільки наблизив українську літературу полякам, але й формував багато поколінь українських студентів з Польщі.

Категорія «Популярно-наукова»

Мирослав Степанюк – регіоналіст, природознавець та краєзнавець. Від десятиліть веде активні дії для вивчення та популяризації культурної та природної спадщини Підляшшя. У колі його зацікавлень є різні аспекти життя Підляшшя, зокрема збереження культури та традиції, а також місцевих українських говірок. Він сприймає культурно-мовну спадщину регіону як глибоко вкорінену в реалії природного середовища та природничих цінностей Підляшшя, а також у його історії та сьогоденні. Був одним із засновників Союзу українців Підляшшя та його головою. Співзасновник і голова Товариства Спадщина Підляшшя. Директор Біловезького національного парку (2012-2015). Є однією з найвизначніших постатей українського середовища Підляшшя. Він зробив значний внесок у вивчення, збереження та популяризації української культурної спадщини Підляшшя та природничих і ландшафтних цінностей краю.

Категорія «Публіцистична творчість»

Юрій Місіюк – журналіст, редактор і продюсер телебачення та радіо, від понад тридцяти років готує українські радіо- та телепередачі на Підляшші. Автор перших радіопередач українською мовою на Польському Радіо Білосток. З 1999 р. автор телевізійної передачі українською мовою, яка з 2003 р. виходить як передача «Український перегляд» на Польському телебаченні Білосток. «Українському перегляду» він надав роль важливої та високовпливової інформаційної передачі, яка представляє культурне та громадське життя української громадськості Підляшшя. Є піонером і визначною постаттю української радіо- та тележурналістики на Підляшші, з великим і різноманітним досвідом роботи в електронних медіа. Телевізійна передача для української громади Підляшшя «Український перегляд», яку він готує, має високу оцінку глядачів і відіграє визначну роль в українському медіа-просторі Підляшшя.

Нагороду присуджує Капітула, у склад якої увійшли особи, заангажовані у діяльність задля збереження та розвитку української мови і культури Підляшшя, вказані управами суб’єктів, що заснували Нагороду, тобто Товариства «Підляський науковий інститут» та Союзу українців Підляшшя.

Урочисте проголошення лавреатів та церемонія вручення Нагород на 2023 рік відбулоася 8 жовтня 2023 р. в Більську на Підляшші.

Заснування та присуджування Нагороди є однією із трьох дій публічного завдання «Промоція української мови та культури Підляшшя», що фінансується Національним інститутом свободи – Центром розвитку громадянського суспільства в рамках Урядової програми Фонд громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030 роки.