28 січня 2022 р. директор Підляського наукового інституту д-р Григорій Купріянович взяв участь у засіданні Комітету національних та етнічних меншин Сейму РП. Засідання було присвячене наслідкам для національних та етнічних меншин зменшення в законі про бюджет на 2022 рік освітньої частини загальної субвенції для органів місцевого самоврядування та дотаціям на виконання завдань, спрямованих на захист, збереження та розвиток культурної ідентичності національних і етнічних меншин та на збереження і розвиток регіональної мови, наданим у 2021 р. Д-р Григорій Купріянович, як співголова Спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин, взяв слово в обох цих питаннях.

Посилання до запису засідання:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=958059E92FC17EB5C12587D1003A3754

26 січня 2022 року в програмі «Українська думка» у Радіо Білосток д-р. Григорій Купріянович, директор Підляського наукового інституту, розповів про нове приміщення Інституту, а також діючих в його структурі Підляського архіву та бібліотеки.

Посилання на програму: https://www.radio.bialystok.pl/dumka/index/id/209613