31 марця скуончилося набіранє праць на перши Пудляські літературни конкурс «Пішемо по-свойому», організовани Пудляським науковим інститутом у партнерстві з Союзом українцюв Пудляша. Прислано на його кількадесят літературних творув кільканадцетьох авторув.

Праці мают разноманітни характер. Знашліся серед їх прозови твори (передусіем розкази і спогади), поетични і драматични. Для запісу українських говуорок Пудляша автори використалі всякі спосуб запісу – як кіриліцю, так і латінку.

Пудляські літературни конкурс «Пішемо по-свойому» має заохвотіті люді, котори знают і використовуют українські пудляські говуоркі, до того, коб почалі пісаті літературни твори руодною мовою. Коб узяті в юом участь, треба прислаті власни твуор, напісани українською пудляською говуркою.

********************************************

Конкурс відбувається як одна із трьох дій публічного завдання «Промоція української мови та культури Підляшшя», що фінансується з коштів Національного інституту свободи – Центром розвитку громадянського суспільства в рамках Урядової програми Фонд громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030 роки.