Найдавніші прізвища села Збуч

Найдавніші прізвища села Збуч

У православній парафії Успіння Пресвятої Богородиці в Чижах збереглися метрики народження, шлюбів і смерті, датовані першими десятиліттями 18 століття з тодішньої чижівської уніатської парафії. На жаль, метрики за перші роки століття не збереглися. Поодинокі записи про народження та шлюби походять з 1717, 1719, 1722, 1723, 1725, 1726 та 1727 років, а дещо детальніші – з 1728 та 1729 років, проте вони також неповні, та багато записів залишаються нерозбірливими.

Метрики пізніших років, починаючи з 1730 р., збереглися в дуже доброму стані, здебільшого вони детальні і цілісні. Тому ці книги містять цікавий і багатий матеріал, коли йдеться про іменну традицію місцевого населення, яке користується архаїчною українською говіркою.

Записи в метриках зроблені польською мовою, згідно з правилами тогочасного польського правопису, але багато імен духовенство писало відповідно до місцевої діалектної вимови, наприклад, Lewko, Simon, Panas, Raina, Jaroma, Ławrenti.

На основі метрик можна скласти список родинних прізвиськ / прізвищ, які були характерні для окремих сіл, що входили в той час до парафії.

У цій статті будуть представлені прізвища з одного села – Збуч. Серед них є найрізноманітніші форми: патронімічні (від імені батька), одапелятивні, тобто утворені від загальних назв, форми від місця походження та інші. Цікаво, що багато з цих прізвищ популярні серед мешканців Збуча й донині (наприклад, Magruk або Zabrodzki).

Прізвища були вибрані з найстаріших метрик, тобто неповних за 1717-1729 рр. та повніших а 1730-1733 рр., щоб можна було побачити, які родові форми/прізвища були популярними понад 300 років тому.

Саме село Збуч як у 18 столітті, так і сьогодні належить до парафії Чижі. У метриках назва села записана двома способами – Zbucz, але часто в цих старих книгах зустрічається форма Bucz (Z Bucza).

Тут подаємо прізвища з метрик про народження та шлюбу за 1717-1733 рр. у селі Збуч. Відібрано родові форми /прізвища батьків охрещених дітей, інколи – кумів, під прізвищем яких священик записав назву села, з якого вони походили. На початку подано форму(и), яка(і) зустрічається(ються) в метриках, іноді ймовірну етимологію, далі в дужках – приклади з метрик.

Artemijuk – патронімічне прізвище від говіркової форми імені Артемій (пол. Artemiusz, укр. Артемій) (Romana y Doroty Artemijukow)

Baranczuk – від апелятиву «баран» (Prokopa y Praxedy Baranczukow)

Bruciuk – від апелятиву «брук» (Hryhora Theodory Bruciukow)

Harasimiuk, Harasimjuk – прізвище від говіркової форми імені Гарасім (пол. Gerazym, укр. Гарасим) (Dawida y Anny Harasimiukow, Iwana y Maryi Harasimjukow

Hryć – патронімічне прізвище від говіркової форми імені Гриць (пол. Grzegorz, укр. Григорій, Гриць) (Leontia Maryanny Hryciukow)

Kaliszyk – патронімічне прізвище від говіркової форми імені Каліш (пол. Kalistrates, укр. Калістрат) (Wasilija Paraskiewy Kaliszykow)

Kallenik – патронімічне прізвище від говіркової форми імені Калєнік (пол. Kalinik, укр. Каленик) (Maxima y Warwary Kallenikow)

Kazimirczuk – патронімічне прізвище від говіркової форми імені Казімірко (пол. Kazimierz, укр. Казимир) (Chomy Eudokij Kazimirczukow)

Kozak, Kozaczuk, Kozaczko, Kozaczczuk – від етноніму «козак» (Iwana i Eudokimy Kozakow, Iwana Ewdokimy Kozaczukow, Semiona Theodory Kozaczkow, Stefana y Maryanny Kozaczkow, Filipa Tatianny Kozaczczukow)

Kudluk (Nauma Zinowij Kudlukow)

Lewczuk – патронімічне прізвище від говіркової форми імені Лєвко (пол. Leon, укр. Лев, Левко) (Lewka y Katharzyny Lewczukow)

Magruk – патронімічне прізвище, правдоподібно від імені неясного походження Магрин (Jakuna Rainy Magrukow)

Makać, Makaciuk – патронімічне прізвище від говіркової форми імені Макаць (пол. Mokiusz, укр. Мокій) (Alexia y Pelagij Makaciow, Alexija y Pelagij Makaciukow)

Markowski – патронімічне прізвище від імені Марко (пол. Marek, укр. Марко) (Hryhoryia y Zofij Markowskich)

Michalczuk – патронімічне прізвище від говіркової форми імені Міхаль, Міхалько (пол. Michał, укр. Михайло) (Iwana y Ahafij Michalczukow)

Moroz – від апелятиву «мороз» (Jakuna y Ahafij Morozow)

Ostaszewski – патронімічне прізвище від говіркової форми імені Осташ (пол. Eustachy, укр. Остап) (Korniła y Barbаry Ostaszewskich)

Owerczuk – патронімічне прізвище від говіркової форми імені Оверко (пол. Abercjusz, укр. Оверко) (Mirona y Katharzyny Owerczukow)

Petruk – патронімічне прізвище від говіркової форми імені Петро (пол. Piotr, укр. Петро) (Nauma y Zinowij Petrukow, Fedora y Ahafij Petrukow)

Prystupa – від апелятиву «приступа» (чоловік, прийнятий у дім дружини) (Leontija y MaryiPrystupow)

Rajewski (Jakuna y Ahafiy rajewskich)

Samoyluk – патронімічне прізвище від говіркової форми імені Самойло (пол. Samuel, укр. Самуїл) (Lewka y Katharzyny Samoylukow)

Stasewicz / Stasiewicz – патронімічне прізвище від імені Стась (po. укр. Станіслав) (Korniła Warwary Stasiewiczow / Stasewiczow?)

Wawryniuk – патронімічне прізвище від говіркової форми імені Ваврин (пол. Laurencjusz, Wawrzyniec, укр. Лаврентій) (Timofeia y Eudokiy Wawryniukow)

Zabrodzki, Zabrodski, Zabrozki – прізвище від місця походження, ймовірно від форми «за бродом» (Marianna Zabrodzka, Stefana Alexandry Zabrodzkich, Archima Eudokimy Zabrodzkich, Harasima Zabrodskiego, Stefana y Alexandry Zabrodskich, Stefana Alexandry Zabrozkich)

Żdanowicz – патронімічне прізвище від слов’янського імені Ждан (Wasilija matki Stefanidy (?) Żdanowiczow)

Żukowski (Jana Maryanny Żukowskich)

************************************

Матеріали зібрала Людмила Лабович у рамках завдання «Іменні традиції підляського села XVIII-XX століть», що реалізується Підляським науковим інститутом завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*