Найпопулярнішим способом ідентифікації людей в обстежуваних місцевостях чотирьох парафій православних на Підляшші: Чижі, Кленики, Курашево і Нове Бурезово, є використання родових прізвиськ, утворених від різних основ: імені предка, найчастіше чоловіка, рідше жінки, місцевості походження або вуличної клички батька, дідуся чи іншого члена сім’ї. Ці назви успадковуються нащадками та досі використовуються у щоденних контактах жителів сіл.

Донині найпопулярнішими залишаються родові прізвиська, утворені від імені голови роду. Часто такі клички були створені ще в ХІХ століттю.

Досліджуючи іменні традиції сіл у згаданих парафіях, зафіксовано цікаві родові назви, похідні від назв місцевостей. Мотивом їх появи часто є територіальна характеристика особи. Того роду кличок в обстежуваних селах доволі багато, – сільська громада давала їх найчастіше особам, які родом з інших, як сусідніх, так і віддалених сіл: Грабняцькі (родом з присілка села Збуч – Грабняк), Ориешкувка (з Ориешкова), Каменчоха або Каменчанка (з Каменя), Морак (з Мора), Буркови, Боркови (з села Борок/Бyрок), Істокув (з Істоку).

Початкові прізвиська, в тому числі й ті, що характеризували жінок, часто переносилися на жінку або чоловіка, навіть якщо вони не мали нічого спільного з місцем походження. Тому, якщо чоловіка з села Дубіни звали Дубінець, то його дружина була Дубінчоха, Постолуовець – Постолуовчиха, Морак – Моракова або Морачка. Якщо жінку звали Ориешкувка, то її чоловіка – Васіль Ориешкувчин. Як бачимо, тут не застосовувалося правило, що родова назва чоловіка завжди була першорядною. Просто сільська громада часто обирала такі прізвиська, які найбільше характеризували дану особу та її родичів, та прізвиська, утворені від назви місцевості, були досить характерними і легко ідентифікували дану людину та її родину.

З часом прізвиська, що походять від місця походження, стали сімейними, родовими і передавалися дітям, а потім онукам, напр. Ґурначови (предок був родом з села Ґуорне, яке зараз є частиною міста Гайнівка).

Прізвиська та родинні прізвиська, що походять від місця походження, вказують на народні варіанти підляських місцевостей, напр. М’якішуовець – прізвисько від народної форми села М’якіши (офіційно Miękisze). Тому ці форми можуть зацікавити не лише дослідників, які займаються тематикою іменної традиції Підляшшя, а й топоніміки регіону. Іноді такі форми вказують на назви місцевостей, які вже офіційно не вживаються, наприклад прізвисько Міеські (приступив з Міеського Ліеса, зараз офіційно Pasieczniki Duże).

У досліджуваних селах також можна було зафіксувати прізвиська, які вказують на етнічне походження особи: Українцьови (бо нащадки приїхали з України), або місце, в якому хтось перебував: Хомскі (бо під час «біженства» потрапив на Схід – це могла бути місцевість Хомськ).

Ось приклади, записані під час виїзду в рамках цьогорічного проекту «Іменні традиції підляського села XVIII-XX століть». На початку подається форма множини родового прізвиська, іноді в дужках приклад особи, що носить дане прізвисько. Далі вказується кличку, від якої воно походить (іноді разом із різними варіантами, вживаними сільською громадою). Далі подано діалектну форму назви місцевості та офіційний польський варіант. Наголос позначено жирним шрифтом.

Болотянчини (напр. Ондрией Болотянчин) – Болотянка, Болуотніця – Заболотє – пол. Zabłocie

Дубінцьови – Дубінець – Дубіни – пол. Dubiny

Ґурначови – Ґурнач – Ґуорне – пол. Górne

Істокови (напр. Шура Істокова, Альоша Істокув) – Істокув – Істуок – пол. Istok

Каменчошини – Каменчоха, Каменчанка, Каменчучка – Камень – пол. Kamień

Крив’янчини – Крив’янка – Кривая – пол. Krzywa

Куойлікови – Куойлік – Куойли – пол. Kojły

Ладовцьови – Ладовець – Ляди – пол. Lady  

Моракови – Морак – Море – пол. Morze

Ориешкувчини (Васіль Ориешкувчин) – Ориешкувка – Ориешково – пол. Orzeszkowo

Постолуовцьови (Насця Постолуовцьова) – Постолуовець – Постолово – пол. Postołowo

Прогальчини (Коля Прогальчин) – Прогаль – Прогаліе – пол. Progale

Збучлянічини – Збучлянічин – Збуч – пол. Zbucz

Ці форми надзвичайно цікаві, тому, безсумнівно, вимагають більш ґрунтовного наукового дослідження, в тому числі з мовознавчої точки зору – як такі форми створювалися.

***************************

Матеріали зібрала Людмила Лабович у рамках завдання «Іменні традиції підляського села XVIII-XX століть», що реалізується Підляським науковим інститутом завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП.

У минулу неділю 5 лютого 2023 р. у програмі «Український перегляд» виступив директор Підляського наукового інституту д-р Григорій Купріянович, який розповів про організований Інститутом Підляський літературний конкурс «Пішемо по-свойому». Наголосив, Підляський літературний конкурс «Пішемо по-свойому» надалі триває, а літературні твори, написані «по-свойому», тобто підляською українською говіркою, можна подавати до 15 березня 2023 р.

https://bialystok.tvp.pl/679811/przeglad-ukrainski

Метою Підляського літературного конкурсу «Пішемо по-свойому» є заохотити людей, котрі знають і використовують українські підляські говірки до літературної творчості власною мовою. Умовою участі є надіслання щонайменше одного оригінального літературного твору писаного українською говіркою Підляшшя.

Детальна інформація про конкурс:

Конкурс відбувається як одна із трьох дій публічного завдання «Промоція української мови та культури Підляшшя», що фінансується з коштів Національного інституту свободи – Центру розвитку громадянського суспільства в рамках Урядової програми Фонд громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030.

Підляський науковий інститут став співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції “Сакральне і туризм”, яка відбудеться 28 квітня 2023 року.

Організаторами цієї конференції є Київський національний університет імені Тараса Шевченка (катедра країнознавства та туризму), Варшавський університет (катедра українознавства), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (катедра географії та менеджменту туризму), Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна           (катедра туристичного бізнесу та країнознавства), Волинський національний університет імені Лесі Українки (катедра туризму та готельного господарства), Луцький національний технічний університет (катедра туризму та готельно-ресторанної справи), Ужгородський національний університет (катедра туризму), Київський національний лінгвістичний університет (катедра психології і туризму), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (катедра географії) та Інститут досліджень діаспори.

Членом Ради конференції став директор Підляського наукового інституту – д-р Григорій Купріянович, а членом Оргкомітету конференції став заступник директора Підляського наукового інституту – Гаврилюк Юрій.

Підляська українська наукова конференція є найбільшим науковим заходом Підляського наукового інституту та й українського середовища Підляшшя. То місце презентації наукових досліджень як професійних дослідників, так і любителів підляського минулого. Досі відбулося шість конференції, та кожна із них значущо поширила коло місцевих дослідників та тем ними презентованих, які стосуються невідомих карт минулого і сучасності україномовного Підляшшя. Остання, яка пройшла 18-19 листопада 2022 р. у Більську і Білій на Підляшші, була присвячена темі «Міграції, депортації, переселення в історії Підляшшя» (до 75-х роковин акції «Вісла»).

Хоч остання наукова подія українського середовища Підляшшя відбулася понад два місяці тому, то її тема вернулася останнім часом дякуючи передачі Телебачення Білосток «Український перегляд». У програмі з 15 січня 2023 року представлено конференційні теми двох дослідників родом з ґміни Чижі – Юрія Плеви з Курашева та Івана Данелюка з Чижів (зараз Білосток).

Доповідь Юрія Плеви стосувалася теми «Підляські міграції з кінця XIX до середини XX століття на прикладі сіл ґміни Чижі». З черги Іван Данелюк розповідав про «Зміни власності як аспект національної політики у світлі історії лісового урочища «Митичко» в Більському повіті в 1865-1939 роках».

Січневий «Український перегляд» в Телебаченнi Білосток, повністю присвячений доповідям двох підляських дослідників, можна дивитися за посиланням:

https://bialystok.tvp.pl/65666863/15012023

Бібліотека Підляського наукового інституту збагатилася новим цінним виданням проф. Григорія Аркушина з Луцька. «Матеріали до Словника українських говірок Підляшшя» (Луцьк 2022) – це одне із зібрань лексики з південно-східної частини Підляського та північно-східної Люблінського воєвідств. У матеріалах понад 2 700 словникових статей та ще декілька сотень їх фонетичних варіантів.

Представлено лексику, записану автором в кінці ХХ та поч. ХХІ століття з 10 місцевостей Південного та 29 Північного Підляшшя. Крім давніх підляських лексем, уміщені також полонізми, русицизми, які вживають сучасні корінні мешканці у своєму мовленні.

Дякуємо за цей цінніий дар нашій бібліотеці.

Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитися з новим виданням.

Бібліотека Підляського наукового інституту природнім шляхом формується від початку існування Інституту. Нараховує вже понад тисячу видань. Її існування фінансується завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації