Podlaska Nagroda Naukowo-Literacka

Ustanowiona została Podlaska Nagroda Naukowo-Literacka, celem istnienia której jest promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia poprzez uhonorowanie i nagrodzenie osób, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu, badaniu i rozwoju kultury i języka ukraińskiego Podlasia.

Podlaska Nagroda Naukowo-Literacka ustanowiona została przez Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy” oraz Związek Ukraińców Podlasia.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

– Twórczość literacka,

– Działalność naukowa,

– Działalność popularnonaukowa,

– Twórczość publicystyczna.

Nagrodę mogą otrzymać osoby fizyczne, zasłużone dla funkcjonowania, badania, tworzenia lub rozwoju kultury i języka ukraińskiego Podlasia w poszczególnych kategoriach.

Nagroda przyznawana będzie przez Kapitułę, w skład której weszły osoby zaangażowane w działalność na rzecz zachowania i rozwoju języka i kultury ukraińskiej Podlasia.

Po raz pierwszy Podlaska Nagroda Naukowo-Literacka przyznana będzie w roku 2022.

Ogłoszenie laureatów i uroczyste wręczenie Nagród za 2022 rok odbędzie się jesienią 2022 roku.

Ustanowienie i przyznawanie Nagrody w latach 2022-2023 jest jednym z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.