Dokument o wizycie delegacji włościan powiatu bielskiego do władz Ukraińskiej Republiki Ludowej w Kijowie w 1919 roku

Dokument jest datowany 27 stycznia 1919 r., widnieje na nim podpis P. Onacewicza. Pismo zostało skierowane do Dyrektora Kancelarii Dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej. Zawiera bardzo ważną informację, że „przedstawiciele powiatu bielskiego Gub[erni] Grodz[eńskiej] zostaliśmy wydelegowani przez Bielski Powiatowy Zjazd Włościan, by zabiegać przed najwyższą władzą ukraińską o przyłączenie naszego powiatu, zamieszkanego w swej większości przez Ukraińców, do Ukraińskiej Republiki Ludowej”. Autor informuje, że przedstawiciele powiatu bielskiego przybyli do Kijowa 13 stycznia 1919 r., ale kwestii z którą zwracali się „do tej pory nie rozpatrzono” i muszą wracać do domu. Pismo kończy się prośbą o przekazanie informacji o podjętych decyzjach dla komisarza gubernialnego Chełmszczyzny i Podlasia Ołeksandra Skoropysa-Jołtuchowskiego, a także o wyasygnowanie środków na powrót delegatów powiatu bielskiego z Kijowa do domu.

Dokument jest niezwykle ważny, ponieważ w nowym świetle ukazuje procesy kształtowania się tożsamości narodowej mieszkańców Północnego Podlasia oraz ich postawy państwowo-polityczne w momencie kształtowania się nowych realiów państwowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wskazuje on na proces kształtowania się ukraińskiej tożsamości narodowej wśród mieszkańców powiatu bielskiego ponad 100 lat temu.

[Tłumaczenie na język polski]

Do Pana Dyrektora Kancelarii Dyrektoriatu U[kraińskiej] R[epubliki] L[udowej]

od delegatów powiatu bielskiego Gub[erni] Grodz[eńskiej] P. Onacewicza, N. Chodakowskiego, O. Sawczuka, M. Klina, K. Wawrynowicza

Prośba

My przedstawiciele powiatu bielskiego Gub[erni] Grodz[eńskiej] zostaliśmy wydelegowani przez Bielski Powiatowy Zjazd Włościan, by zabiegać przed najwyższą władzą ukraińską o przyłączenie naszego powiatu, zamieszkanego w swej większości przez Ukraińców, do Ukraińskiej Republiki Ludowej. Przybywszy do Kijowa 13 stycznia w kwestii przyłączenia zwracaliśmy się do Dyrektoriatu i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Poinformowano nas, że decyzja w tej sprawie należy do Kongresu Pracy. Jednak do tej pory nie rozpatrzono jej. W związku z zaistniałymi okolicznościami nasz dalszy pobyt w Kijowie uważamy za niecelowe i prosimy P[ana] Dyrektora Kancelarii Dyrektoriatu, po podjęciu przez Kongres decyzji w tej kwestii, o poinformowanie o rezultatach komisarza gubernialnego Chełmszczyzny i Podlasia [Ołeksandra] Skoropysa-Jołtuchowskiego.

Nie posiadając środków na powrót do domu prosimy Pana o okazanie nam pomocy materialnej.

podpis P. Onacewicz

27 stycznia 1919 roku

[Przekład: Grzegorz Kuprianowicz]

Skan dokumentu został opublikowany na stronie internetowej Centralnego Państwowego Archiwum Wyższych Organów Władzy i Administracji Ukrainy w Kijowie.

http://tsdavo.gov.ua/4/webpages/64396716.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*