Dyrektor PIN uczestniczył w posiedzeniu grupy roboczej ds. oświaty mniejszości

Dyrektor PIN uczestniczył w posiedzeniu grupy roboczej ds. oświaty mniejszości

9 grudnia 2021 r. dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych wziął udział w posiedzeniu grupy roboczej ds. oświaty mniejszości, które w formie hybrydowej odbyło się Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA w Warszawie.

Na posiedzeniu poruszono szereg kwestii dotyczących systemu oświaty w zakresie działań służących zachowaniu tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Przedstawiciele mniejszości podkreślali potrzebę udoskonalenia różnych elementów systemu, a w szczególności wprowadzenie mechanizmów zachęcających do nauczania języków mniejszościowych i podnoszących ich znaczenie w dalszej edukacji uczniów, potrzebę zapewnienia podręczników dla nauczania języków mniejszości, implementacji zapisów Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych.

Informacja o posiedzeniu na profilu strony mniejszościowej KWRiMNiE na Facebooku: https://www.facebook.com/StronaMniejszosciowaKWRiMNE/posts/237693195152271

Informacja o posiedzeniu na stronie MSWiA: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/rozmowy-o-systemie-oswiaty-mniejszosciowej–spotkanie-w-mswia-w-ramach-grupy-ds-wypracowania-propozycji-zmian-w-systemowych-zadaniach-szkol-i-placowek-oswiatowych-umozliwiajacych-uczniom-podtrzymywanie-poczucia-tozsamosci-narodowej-etnicznej-i-jezykowe

Zdjęcie ze strony MSWiA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*