Dyrektor PIN wziął udział posiedzeniu sejmowej komisji mniejszości

<strong><br>Dyrektor PIN wziął udział posiedzeniu sejmowej komisji mniejszości</strong>

25 stycznia 2023 r. dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz wziął udział w posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. W programie posiedzenia znalazły się m. in. takie punkty jak rozpatrzenie informacji Rzecznika Praw Obywatelskich na temat skarg i wniosków dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych w latach 2020-2022, rozpatrzenie informacji Ministra Edukacji i Nauki na temat sytuacji i problemów oświaty mniejszości ukraińskiej i białoruskiej w Polsce oraz rozpatrzenie informacji Ministra Edukacji i Nauki na temat możliwości wspólnego nauczania języków ukraińskiego i białoruskiego uczniów należących do mniejszości ukraińskiej i białoruskiej oraz obywateli Ukrainy i Białorusi w wieku szkolnym przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dr G. Kuprianowicz jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz przedstawiciel mniejszości ukraińskiej zabierał głos we wszystkich powyższych kwestiach.

Link do transmisji posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#617E9B29335454ABC125893B00444618

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*