Konferencja prasowa o Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”

Konferencja prasowa o Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”

29 grudnia 2021 r. odbyła się w Bielsku Podlaskim konferencja prasowa poświęcona Podlaskiemu Konkursowi Literackiemu „Piszemo po swojomu”, którego celem jest zachęcenie osób znających i używających ukraińskich gwar Podlasia do twórczości literackiej we własnym języku.

Organizatorem Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” jest Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy” z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Partnerem przy organizacji konkursu jest Związek Ukraińców Podlasia.

Konferencja odbyła się w siedzibie Związku Ukraińców Podlasia. Wzięli w niej udział: dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz, sekretarz PIN Ludmiła Łabowicz oraz zastępca przewodniczącego Związku Ukraińców Podlasia dr Andrzej Artemiuk. W trakcie konferencji przybyłym dziennikarzom przedstawiono cele, koncepcję oraz zasady konkursu. Przekazano również informację o konkursie oraz jego regulamin. Uczestnicy konferencji odpowiedzieli także na pytania dziennikarzy.

Prace na Podlaski Konkurs Literacki „Piszemo po swojomu” można będzie przesyłać od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wyniki konkursu zostaną publicznie ogłoszone w maju-czerwcu 2023 r.

Do konkursu można będzie zgłaszać różnego rodzaju utwory, np. utwory poetyckie, utwory prozatorskie (opowiadania, nowele, powieści), wspomnienia (własne lub spisane wspomnienia innej osoby), bajki, opowieści (własne lub spisane opowieści innej osoby), utwory reportażowe, utwory publicystyczne, a także inne utwory mające charakter literacki w szerokim tego znaczeniu. Wybór gatunku literackiego zostanie pozostawiony uczestnikom, aby pobudzić ich kreatywność w poszukiwaniu formy wyrazu literackiego. Konkurs dedykowany jest osobom w każdym wieku oraz zaawansowaniu literackim.

Informacje o konkursie (w tym regulamin wraz z załącznikami) będą zamieszczane na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego: www.pninstytut.org

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*