Projekt „Dokumentacja i archiwizacja folkloru tradycyjnego gminy Czyże”

Projekt „Dokumentacja i archiwizacja folkloru tradycyjnego gminy Czyże”

W 2019 i 2000 r. Podlaski Instytut Naukowy realizuje projekt badawczy „Dokumentacja i archiwizacja folkloru tradycyjnego gminy Czyże”, którego celem jest maksymalnie pełne zebranie różnorodnego folkloru z terytorium jednej podlaskiej gminy.

Przedmiotem zainteresowania są przede wszystkim:

– twórczość kalendarzowo-obrzędowa, obejmująca zwyczaje ludowo-religijne związane z poszczególnymi świętami cerkiewnymi oraz folklor obrzędowy,

– twórczość rodzinno-obrzędowa (zwyczaje chrzcinne, tradycje wesele, zwyczaje związane ze śmiercią oraz repertuar pogrzebowy),

– obrzędowy repertuar pieśniowy (kolędy, pieśni wiosenne, sianokośne, żniwne i inne),

– pozaobrzędowy repertuar pieśniowy, obejmujący pieśni rodzinno-obyczajowe oraz społeczno-obyczajowe,

– folklor dziecięcy (kołysanki, wierszyki, wyliczanki, zagadki etc.),

– przysłowia i powiedzenia ludowe oraz inne małe formy folklorystyczne.

Projekt jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP. Projekt realizuje Ludmiła Łabowicz. Materiały z jego realizacji w latach 2019-2020 były regularnie publikowane na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego w sieci Facebook. Wkrótce materiały te będą również dostępne na stronie internetowej Instytutu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*