Niechaj wieść o nowonarodzonym Zbawicielu napełni serca ludzi wiarą, miłością i nadzieją, bowiem „zrodzony z Dziewicy Bóg w ciele, objawił siebie pogrążonym w ciemnościach i mroku”.
Życzymy, by Nowy Rok przyniósł Ukrainie pokój i zwycięstwo, a wszystkim ludziom zdrowie, spokój i duchową radość…
Chrystus Narodził się! – Wychwalajmy Go!
Dyrektor i współpracownicy
Podlaskiego Instytutu Naukowego

Miniony rok 2022 obfitował w wydarzenia organizowane przez Podlaski Instytut Naukowy. Stowarzyszenie nie tylko kontynuowało swoje coroczne projekty, ale także inicjowało wiele nowych działań i wydarzeń.

Przede wszystkim roku 2022 Podlaski Instytut Naukowy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizował zadania:

– „Działalność bieżąca Stowarzyszenia „PIN””,

– „Podlaska ukraińska konferencja naukowa”,

– „Archiwum Podlaskie i biblioteka”,

– „Tradycje imiennicze wsi podlaskiej XVIII-XX wieku”,

– „Strona internetowa PIN”.

VI Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Migracje, deportacje, przesiedlenia w historii Podlasia” odbyła się w Bielsku Podlaskim i Białej Podlaskiej w 75. rocznicę akcji „Wisła”. Było to główne przedsięwzięcie naukowe nie tylko stowarzyszenia, ale całego środowiska ukraińskiego Podlasia.

W ciągu 2022 roku znacznie wzbogaciło się Archiwum Podlaskie oraz biblioteka. W archiwum znalazło się wiele nowych materiałów i dokumentów.

Również biblioteka Podlaskiego Instytutu Naukowego wzbogaciła się o liczne publikacje naukowe. Zostały one przekazane bezpłatnie przez różne instytucje badawcze z Polski.

W ciągu całego 2022 r. odbywała się realizacja projektu „Tradycje imiennicze wsi podlaskiej XVIII-XX wieku”. Jego rezultaty były co dwa tygodnie publikowane na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego w dziale „Z badań instytutu”.

Bogata aktywność PIN miała wpływ również na to, że dość dużo nowych informacji pojawiało się na naszej stronie internetowej.

Oprócz tego stowarzyszenie kontynuowało realizację zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

W ramach zadania realizowane są następujące działania:

1 ) Podlaski Konkurs Literacki „Piszemo po swojomu”, którego celem jest zachęcenie osób znających i używających ukraińskich gwar Podlasia do twórczości literackiej we własnym języku.

W 2022 roku w ramach Podlaskiego Konkursu Literackiego odbył się cykl trzech warsztatów „Jak pisati po swojomu”.

2) Podlaska Nagroda Naukowo-Literacka, której celem jest promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia poprzez uhonorowanie i nagrodzenie osób, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu, badaniu i rozwoju kultury i języka ukraińskiego Podlasia.

W 2022 roku po raz pierwszy przyznano Podlaską Nagrodę Naukowo-Literacką za 2022 rok.

Jej laureatami zostali:

Kategoria „Twórczość literacka” – śp. Jan Kiryziuk

Kategoria „Działalność naukowa” – dr Mikołaj Roszczenko

Kategoria „Działalność popularnonaukowa” – Jerzy Plewa

Kategoria „Twórczość publicystyczna” – Eugeniusz Ryżyk.

3) Antologia twórczości podlaskich autorów piszących w języku ukraińskim – planowana publikacja w formie antologii będzie pierwszą próbą przedstawienia twórczości poszczególnych podlaskich autorów piszących w języku ukraińskim. Książka ukaże się w 2023 roku.

To główne, ale oczywiście nie wszystkie wydarzenia Podlaskiego Instytutu Naukowego. O naszej aktywności można na bieżąco czytać na stronie internetowej oraz fanpage’u na Facebooku:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057457388765