Artykuł przewodniczącego Rady Naukowej PIN poświęcony odbudowie struktur Kościoła prawosławnego na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w latach 1939-1944

Artykuł przewodniczącego Rady Naukowej PIN poświęcony odbudowie struktur Kościoła prawosławnego na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w latach 1939-1944

Na łamach czasopisma naukowego Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie „Res Historica” (nr 56) ukazał się artykuł przewodniczącego Rady Naukowej Podlaskiego Instytutu Naukowego dr hab. Romana Wysockiego, prof. UMCS, pt. „Dążenia Kościoła prawosławnego do uregulowania sytuacji prawnej i odbudowy struktury parafi alnej w dystrykcie lubelskim w latach 1939–1944. Wprowadzenie do problematyki ”.

W ponad 60-stronicowym artykule pochodzący z Podlasia badacz przedstawia proces odbudowy i funkcjonowania struktur Kościoła prawosławnego na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w latach II wojny światowej. Ukazuje on drogę do restytuowania oraz działalność diecezji chełmsko-podlaskiej, na której czele w latach 1940-1944 stał arcybiskup (późniejszy metropolita) chełmski i podlaski Hilarion (Ohijenko). W artykule szczegółowo przedstawiono strukturę parafialną diecezji oraz proces jej kształtownaia i ewolucji w trudnym okresie wojny. Monograficzny artykuł prof. R. Wysockiego jest pierwszą tak szczegółową naukowym opracowaniem dziejów prawosławnej diecezji chełmsko-podlaskiej w latach II wojny światowej.

Artykuł dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma „Res Historica”:

https://journals.umcs.pl/rh/article/view/15831/11160

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*