Dyrektor PIN na posiedzeniu sejmowej komisji mniejszości o Europejskiej karcie języków

Dyrektor PIN na posiedzeniu sejmowej komisji mniejszości o Europejskiej karcie języków

8 lutego 2024 r. dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz wziął zdalnie udział w piątym posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. Posiedzenie poświęcone było kwestii zakończenia dyskryminacji mniejszości niemieckiej w sferze edukacji, a także problematyce realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych.

Dr G. Kuprianowicz jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych wyraził podziękowanie za szybkie działania prowadzące do zakończenia dyskryminacji mniejszości niemieckiej. W odniesieniu do Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych dyrektor PIN podkreślił, że jest ona dokumentem, który zarysowuje model myślenia o językach, które nie są językami oficjalnymi w danym państwie, mający zagwarantować, że języki, które historycznie są obecne i które funkcjonują na obszarze danego państwa, a nie są językami oficjalnymi, będą nadal trwały. Podkreślił, że jeżeli nie podejmiemy stanowczych działań w tym kierunku, to lokalne gwary, warianty poszczególnych języków, zanikną. Odwołał się do doświadczeń Podlasia, wskazując, że 25–30 lat temu w pociągu z Bielska do Hajnówki większość osób mówiła lokalną gwarą ukraińską, a dzisiaj zdecydowana większość nie używa już jej w codziennych kontaktach.

Link do transmisji posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=55956F7B2A3CDAAEC1258AB6003A14D3

Link do stenogramu posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=MNE-5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*