Dyrektor PIN na posiedzeniu sejmowej komisji mniejszości o funkcjonowaniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości

Dyrektor PIN na posiedzeniu sejmowej komisji mniejszości o funkcjonowaniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości

6 marca 2024 r. dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz wziął osobiście udział w posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. Posiedzenie poświęcone było wysokości oraz kryteriom podziału środków budżetowych wspierających inicjatywy służące zachowaniu tożsamości mniejszości narodowych  i etnicznych na rok 2024 oraz funkcjonowaniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Dyrektor PIN wskazał na problemy związane z przyznawaniem i wykorzystaniem środków z budżetu państwa na działania służące zachowaniu tożsamości mniejszości, podkreślając m. in. niewystarczającą wysokość tych środków, które faktycznie są mniejsze niż w 2023 r. W odniesieniu do funkcjonowania KWRiMNiE dr G. Kuprianowicz jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych podkreślił znaczenie tego organu, zwracając uwagę na potrzebę jak najszybszego powołania nowych członków Komisji Wspólnej ze strony rządowej i pilnego zwołania pierwszego od 8 miesięcy jej posiedzenia. Zaprezentował też postulaty dotyczące funkcjonowania KWRiMNiE, od wielu lat podnoszone przez stronę mniejszościową Komisji Wspólnej.

Link do transmisji posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=3B65D8E1E6FED060C1258ACF0034D809

Link do stenogramu posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/biuletyn.xsp?documentId=F6ED93EBAC564912C1258AE7004CCAF0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*