Dyrektor PIN wziął udział w spotkaniu z wicepremier Ukrainy

Dyrektor PIN wziął udział w spotkaniu z wicepremier Ukrainy

27 marca 2024 r. dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz wziął udział w spotkaniu z Iryną Wereszczuk – wicepremier Ukrainy, ministrem reintegracji czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy. Spotkanie odbyło się w Domu Ukraińskim w Warszawie. Na spotkaniu obecni byli liderzy ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce oraz przedstawiciele licznych organizacji i inicjatyw migrantów i uchodźców z Ukrainy.

Poruszono wiele kwestii dotyczących sytuacji obywateli Ukrainy w Polsce, w tym kwestii zachowania ukraińskiej tożsamości i kultury wśród uchodźców, którzy na skutek rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie znaleźli się w różnych krajach Europy. W swoim wystąpieniu dyrektor PIN podkreślił znaczenie doświadczenia i dziedzictwa kulturowego autochtonicznych Ukraińców mieszkających w Polsce. Przekazał także na ręce wicepremier Ukrainy niedawno wydaną przez Instytut antologię ukraińskojęzycznego piśmiennictwa  Podlasia „Krajina swojoho słowa” oraz najnowsze numery ukraińskiego pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoją”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*