Dyrektor PIN wziął udział w LXXXI posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości

Dyrektor PIN wziął udział w LXXXI posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości

5 lipca 2023 r. dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz – jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz przedstawiciel mniejszości ukraińskiej w tej komisji – wziął udział w LXXXI posiedzeniu KWRiMNiE. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym.

Program LXXXI posiedzenia Komisji Wspólnej zawierał szereg istotnych dla mniejszości kwestii, były wśród nich w szczególności: informacja Ministra Edukacji i Nauki na temat stanu nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, informacja o możliwości zwiększenia środków na realizację w 2023 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości, prezentacja przez Ministerstwo Finansów Krajowego Systemu e-Faktur, zaprezentowane przez przedstawicieli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych mechanizmy powstawania i kształtowania audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych w mediach publicznych. Na posiedzeniu został też przedstawiony projekt Informacji o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizacje w 2024 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości, który został przez stronę mniejszościową KWRiMNIE zaopiniowany negatywnie. Dr G. Kuprianowicz był współprowadzącym obrady oraz zabierał głos w większości punktów programu LXXXI posiedzenia KWRiMNiE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*