Dyrektor PIN wziął udział w posiedzeniu sejmowej komisji mniejszości

Dyrektor PIN wziął udział w posiedzeniu sejmowej komisji mniejszości

25 stycznia 2024 r. dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz wziął udział zdalnie w posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. Posiedzenie poświęcone problematyce systemu finansowania z budżetu państwa organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, priorytetów polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych na lata 2024-2026 oraz problemów mniejszości słowackiej w Polsce. Dyrektor PIN wziął udział w dyskusji we wszystkich punktach programu posiedzenia.

Link do transmisji posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=89C870575C2F8AC7C1258AAC003E4221

Link do stenogramu posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=MNE-4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*