Dyrektor PIN wziął udział w spotkaniu z wiceministrą edukacji Katarzyną Lubnauer

Dyrektor PIN wziął udział w spotkaniu z wiceministrą edukacji Katarzyną Lubnauer

13 marca 2024 r. odbyło się spotkanie wiceministry edukacji Katarzyny Lubnauer z przedstawicielami mniejszości narodowych reprezentującymi stronę mniejszościową Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W spotkaniu uczestniczył jako współprzewodniczący KWRiMNiE i przedstawiciel mniejszości ukraińskiej dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciel mniejszości niemieckiej Rafał Bartek i przedstawiciel mniejszości litewskiej Algirdas Vaicekauskas.

W trakcie spotkania poruszono wiele kluczowych kwestii dotyczących edukacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Przedstawiciele mniejszości podkreślali potrzebę reformy oświaty mniejszościowej w wielu sferach, aby stworzyć lepsze warunki dla zachowywania i rozwoju tożsamości przez uczniów należących do mniejszości. Zwrócili uwagę na różne nierozwiązane problemy, z którymi borykają się społeczności mniejszościowe w kwestiach oświatowych. Wiceministra Katarzyna Lubnauer z otwartością podjęła dialog, deklarując gotowość wypracowania rozwiązań, w tym także na forum zespołu ds. edukacji mniejszościowej, którego reaktywowanie zaproponowali przedstawiciele mniejszości w KWRiMNiE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*