Odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Sakralne i Turystyka”

Odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Sakralne i Turystyka”

28 kwietnia 2023 r. odbyła  się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Sakralne i Turystyka”, której współorganizatorem był Podlaski Instytut Naukowy. Podczas konferencji wystąpili prelegenci z Ukrainy oraz Polski. Zaprezentował się również Jerzy Hawryluk – zastępca dyrektora Podlaskiego Instytutu Naukowego, który opowiedział o najcenniejszych ukraińskich zabytkach sakralnych na turystycznym szlaku Polski.

Оrganizatorami tej konferencji byli:

Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Wydział Krajoznawstwa i Turystyki), Uniwersytet Warszawski (Katedra Ukrainistyki), Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza (Wydział Geografii i Zarządzania Turystyką), Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina (Wydział Biznesu Turystycznego i Krajoznawstwa), Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki (Wydział Turystyki i Hotelarstwa), Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny (Wydział Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii), Użgorodski Uniwersytet Narodowy (Wydział Turystyki), Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny (Wydział Psychologii i Turystyki), Winnicki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Mychajła Kociubyńskiego (Wydział Geografii) oraz Instytut Badań Diaspory.

Członkiem Rady Konferencji był dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego – dr Grzegorz Kuprianowicz, a członkiem Komitetu Organizacyjnego Konferencji zastępca dyrektora Podlaskiego Instytutu Naukowego – Jerzy Hawryluk.

Konferencję można obejrzeć na YouTube:

Cz. 1

Cz. 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*