Odbyło się uroczyste ogłoszenie rezultatów Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po-swojomu”

Odbyło się uroczyste ogłoszenie rezultatów Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po-swojomu”

W niedzielę, 18 czerwca 2023 roku po południu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim odbyło się Uroczyste ogłoszenie rezultatów Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po-swojomu”. Uroczystość otworzył dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz, który opowiedział o idei i znaczeniu konkursu oraz powitał przybyłych gości. Przypomniał, że jest organizatorem konkursu jest Podlaski Instytut Naukowy, partnerem – Związek Ukraińców Podlasia, a współorganizatorem uroczystości jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim. Podkreślił, że organizacja konkursu była możliwa dzięki realizacji zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Następnie odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie oraz organizację konkursu sekretarz PNI Ludmiła Łabowicz opowiedziała o przeprowadzeniu Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po-swojomu”, który trwał od grudnia 2021 r. do czerwca 2023 r. Podkreśliła, że konkurs był inicjatywą mającą na celu zachęcenie osób znających i posługujących się ukraińskimi podlaskimi gwarami do pisania utworów literackich w języku ojczystym.

Kluczowym momentem wydarzenia było uroczyste ogłoszenie decyzji jury Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po-swojomu” – protokół z obrad jury odczytała jedna z jego członkiń, Eugenia Gawryluk. Uczestnicy uroczystości usłyszeli, że na konkurs złożono kilkadziesiąt prac 20 autorów. Prace 5 autorów nie spełniały wymogów formalnych. Tak więc w konkursie wzięło udział 15 uczestników.

Decyzją jury Laureatami konkursu zostali:                                                                             

Kategoria „Dramat”:

І miejsce – Helena Aleksiejuk – za utwór „Timoszka”;

I miejsce – Mikołaj Roszczenko – za utwór „Buwało i nyni”.

Kategoria „Na podstawie motywów etnograficznych”:

ІІІ miejsce – Mikołaj Panfiluk – za utwór „Sołdat i nieczysta syła”.

Kategoria „Poezja”:

ІІІ miejsce – Sławomir Kulik  – za cykl wierszy;

ІІІ miejsce – Agnieszka Daniluk – za utwór „Ne howoru po swojomu”.

Kategoria „Proza”:

І miejsce – Jerzy Plewa – za cykl opowiadań;

І miejsce – Leokadia Sajewicz – za cykl opowiadań „Byli budni, byli świata, było…”.

Kategoria „Publicystyka”:

II miejsce – Krystyna Kościewicz – za utwór „Po mojomu”.

Kategoria „Wspomnienia”:

II miejsce – Nina Grygoruk – za utwór „Use powno ludi w chati”;

ІІІ miejsce – Walentyna Waszczuk – za utwór „Howoru po swojomu”.

Decyzją Jury przyznano również nagrody specjalne:

Wyróżnienie „Za duchowość poezji” – Zoja Majstrowicz;

Wyróżnienie „Za muzyczność poezji” – Marek Chmielewski;

Wyróżnienie „Za zanurzenie w historię regionu” – Mikołaj Panfiluk;

Wyróżnienie „Za wyraziste spojrzenie w twórczości publicystycznej” – Sławomir Kulik; Wyróżnienie „Za mistrzostwo słowa i subtelny humor” – Jerzy Plewa.

Decyzją Jury nagrodzono również uczestników:

Za udział w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu” oraz zainteresowanie językiem oraz kulturą ukraińską Podlasia: Arkadiusz Stosur, Irena Piwowar.

Za udział w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu” oraz Za poszukiwanie ekspresji artystycznej w tworzeniu dużej formy literackiej: Mikołaj Janowski.

Poza konkursem jury nagrodziło młode autorki przesłanych wierszy. Nagrodę „Dla Młodego Talentu za szacunek do języka ojczystego” otrzymały: Anastazja Gryćko za wiersz „Moja Ukraina”, Katarzyna Konachowicz za wiersz „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”.

Po zapoznaniu się z protokołem członkowie jury podzielili się swoimi refleksjami po konkursie. Jako pierwsza zabrała głos online Natalka Babina, ukraińska pisarka pochodząca z Ziemi Brzeskiej. Następnie do zebranych przemówiła ukraińska poetka z Bielska, członkini Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy Eugenia Gawryluk. Ludmiła Łabowicz, dziennikarka, filolog, badaczka gwar podlaskich, sekretarz Podlaskiego Instytutu Naukowego, podzieliła się swoją wizją konkursu jako trzecia. Na koniec swoimi przemyśleniami podzieliła się językoznawca-dialektolog, badaczka gwar ukraińskich, profesor Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, również online.

Następnie nastąpił akt wręczenia laureatom i uczestnikom konkursu dyplomów oraz nagród rzeczowych w postaci kart podarunkowych do różnych sklepów. Nazwiska nagrodzonych odczytała członkini jury L. Łabowicz, a nagrody wręczali: członkini jury E. Gawryluk, przewodnicząca Związku Ukraińców Podlasia M. Ryżyk, dyrektor PNI dr G. Kuprianowicz i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim I. Bielecka-Włodzimirow. Po prezentacji do uczestników wydarzenia zwrócili się laureaci i uczestnicy konkursu.

Podczas ogłoszenia wyników konkursu literackiego nie mogło zabraknąć żywego słowa literackiego. Laureaci konkursu, którzy zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach, przeczytali fragmenty swoich utworów: Helena Aleksiejuk dramat „Timoszka”; dramat Mikołaja Roszczenki „Buwało i nyni” z powodu nieobecności autora, przeczytał Jerzy Hawryluk; Jerzy Plewa opowiadanie „Żajworonok do Ameryki pojechaw”; Leokadia Sajewicz opowiadanie z cyklu „Byli budni, byli świata, było…”.

Na zakończenie uroczystości został przeczytany list od Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w Polsce skierowany do uczestników konkursu. Do obecnych zwrócili się także szefowie instytucji biorących udział w organizacji konkursu: M. Ryżyk, przewodnicząca Związku Ukraińców Podlasia oraz I. Bielecka-Włodzimirow, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim.  Wydarzenie zakończył dyrektor PNI dr G. Kuprianowicz. Wyraził wdzięczność wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, a także mediom za rozpowszechnianie informacji o konkursie. Poinformował również o kolejnych działaniach w ramach konkursu: publikacji prac laureatów konkursu oraz spotkaniach literackich z laureatami. Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem i poczęstunkiem.

W uroczystości wzięli udział laureaci i uczestnicy konkursu, ich rodziny i przyjaciele, miłośnicy literatury pisanej podlaskimi ukraińskimi gwarami, osoby zaangażowane w ukraińskie życie Podlasia. Wśród nich obecni byli m.in. proboszcz Parafii Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Ploskach – ks. Andrzej Nielipiński, dyrektor Katarzyna Korycka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, sekretarz Kleszczel Walentyna Sidoruk, sekretarz gminy Boćki Walentyn Korycki, prof. Dorota Misiuk z Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Bazyli Krupicz z Politechniki Białostockiej, dyrektor Przedszkola nr 9 „Leśna Polana” w Bielsku Podlaskim Elżbieta Nielipińska, Aleksander Wasyluk ze Stowarzyszenia „Orthnet”, były przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski Piotr Kondratiuk.

***

Konkurs odbył się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*