Przedstawiciele PIN na szkoleniu z Elektronicznego Systemu Udzielania Dotacji MSWiA

Przedstawiciele PIN na szkoleniu z Elektronicznego Systemu Udzielania Dotacji MSWiA

12 maja 2021 r. przedstawiciele Podlaskiego Instytutu Naukowego wzięli udział w szkoleniu z obsługi wdrażanego Elektronicznego Systemu Udzielania Dotacji (ESUD) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP. Jego celem było zapoznanie uczestników z

funkcjonalnościami generatora wniosków.

Szkolenie skierowane było do przedstawicieli organizacji społeczno-kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych, organizacji społeczności kaszubskiej oraz organizacji działających na rzecz tych grup. Wzięło w nim udział ponad 60 osób, w tym ze Związku Ukraińców Podlasia, Towarzystwa Ukraińskiego i Podlaskiego Instytutu Naukowego.

ESUD to platforma informatyczna, która umożliwia między innymi przekazywanie informacji o zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację, tworzenie umów oraz składanie sprawozdań.

Bardziej szczegółowe informacje zarówno o szkoleniu, jak i systemie ESUD można znaleźć pod linkami:

https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/szkolenie-z-obslugi-wdrazanego-elektronicznego-systemu-udzielania-dotacji-esud

https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/elektroniczny-system-udzielania-dotacji-esud

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*