Zaktualizowana strona internetowa „Nad Buhom i Narwoju”

Zaktualizowana strona internetowa „Nad Buhom i Narwoju”

Działa zaktualizowana strona internetowa Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”

ГОЛОВНА

Można na niej przeczytać między innymi artykuły osób związanych z Podlaskim Instytutem Naukowym.

Strona jest dwujęzyczna i skierowana do szerokiego grona czytelników. Jej celem jest dostarczanie podstawowych informacji o czasopiśmie, a także popularyzacja artykułów, które ukazywały się w ciągu 30 lat istnienia dwumiesięcznika.

„Nad Buhom i Narwoju” to główne czasopismo Ukraińców na Podlasiu i jedno z najważniejszych czasopism środowiska ukraińskiego w Polsce. Możesz przeczytać w nim artykuły o historii, kulturze, tradycjach, literaturze i ukraińskim życiu społeczno-kulturalnym i edukacyjnym Północnego i Południowego Podlasia, Chełmszczyzny, Ziemi Brzeskiej i innych regionów, w których mieszkają Ukraińcy. Od 1999 r. dwumiesięcznik można czytać w Internecie. Od samego początku w jego tworzenie były zaangażowane osoby, które obecnie działają w Podlaskim Instytucie Naukowym.

Strona „Nad Buhom i Narwoju” została zaktualizowana z okazji 30-lecia pisma w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia, dzięki wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*