Prezentacja monografii o Surażu

Prezentacja monografii o Surażu

W ramach V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia” odbędzie się prezentacja monografii Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim, pod red. Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak (Warszawa 2020).

Prezentacja odbędzie się w Bielskim Domu Kultury jako pierwsze wydarzenie drugiego dnia konferencji – w sobotę 20 listopada 2021 r. w godz. 9.00-9.30 z udziałem redaktora monografii Dariusza Krasnodębskiego. Moderatorem spotkania będzie Jurij Hawryluk.

Szczegółowe informacje o wszystkich wydarzeniach w ramach konferencji:

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Burmistrza Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*