Rocznica urodzin Bazylego Albiczuka

Rocznica urodzin Bazylego Albiczuka

31 lipca 1909 roku w Dąbrowicy Małej na Południowym Podlasiu urodził się Bazyli Albiczuk (1909-1995), ukraiński artysta i poeta, nazywany podlaskim Nikiforem.

Albiczuk to wybitny ukraiński malarz z Podlasia. Rysowania nauczył się sam, pracując w kołchozie na Ukrainie, gdzie rzucił go jego los podczas II wojny światowej. Przez prawie rok studiował w Kijowskiej Szkole Rzemiosła Artystycznego. Po powrocie do rodzinnej wsi okazało się, że prawie cała jego rodzina została wysiedlona do ZSRR. W Dąbrowicy Małej spędził samotnie prawie całe swoje życie.

Miłością Bazylego Albiczuka były przede wszystkim kwiaty. Przy swoim domu stworzył „cudowny ogród”, w którym rosły różne kwiaty, które malował. W pobliżu swojej chaty zasadził ponad 200 odmian.

Zdobył popularność dzięki swoim pejzażom i rysunkom kwiatów. Swoje wrażenia i przeżycia wyrażał także w formie poetyckiej. Wiersze pisane po ukraińsku przez dłuższy czas pozostawały w rękopisach. Obszerny wybór utworów artysty ukazał się m.in. w tomie piątym „Ukraińskiego Zaułka Literackiego” za rok 2005. W 2021 roku nakładem Towarzystwa Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi ukazała się książka z wybranymi utworami poetyckimi Wasyla Albiczuka. Wybór wierszy ukraińskich artysty pochodzącego z Południowego Podlasia przygotował Tadeusz Karabowicz, poeta, tłumacz, krytyk literacki, redaktor naczelny „Ukraińskiego Zaułka Literackiego”.

O wybitnym mieszkańcu wsi przypomina ekspozycja w izbie wiejskiej w Dąbrowicy Małej, w której znalazły się zarówno przedmioty gospodarstwa domowego artysty, jak i jego prace – dość oryginalne obrazy, przedstawiające bajkowy świat ogrodów.

Obrazy artysty wystawiane były na wystawach w Polsce i za granicą. Dziś znajdują się w wielu muzeach, największą kolekcję można oglądać w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

Przez wiele lat Związek Ukraińców Podlasia organizował w Dąbrowicy Małej imprezę poświęconą pamięci artysty – „Wasylówkę”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*