Spotkanie z laureatami konkursu „Piszemo po swojomu” w Białymstoku

Spotkanie z laureatami konkursu „Piszemo po swojomu” w Białymstoku

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu literackim z laureatami Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” w Białymstoku w czwartek 7 marca 2024 r. Wydarzenie odbyło się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Spotkanie otworzył dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz, następnie członek jury i kurator konkursu Ludmiła Łabowicz przybliżyła założenia i przebieg konkursu, którego celem było zachęcenie osób znających i używających ukraińskich gwar Podlasia do twórczości literackiej we własnym języku.

Już na początku spotkania radny Sejmiku Województwa Podlaskiego i przewodniczący Bractwa Trzech Hierarchów Sławomir Nazaruk wręczył obecnym na spotkaniu laureatom konkursu prezenty od Samorządu Województwa Podlaskiego. Przekazał również prezenty dlka pozostałych laureatów i uczestników konkursu.

Następnie dyrektor PIN wręczył obecnym oficjalnym gościom – pełnomocnikowi wojewody podlaskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych Markowi Masalskiemu oraz radnemu Sejmiku Województwa Podlaskiego S. Nazarukowi wydaną niedawno antologię ukraińskojęzycznego piśmiennictwa Podlasia „Krajina swojoho słowa”. Otrzymali ją także inni uczestnicy wydarzenia.

Istotą spotkania była prezentacja twórczości podlaskich autorów, którzy zostali laureatami konkursu „Piszemo po swojomu”. Spotkanie poprowadził, podobnie jak poprzednie, laureat І miejsca w kategorii „Proza” Jerzy Plewa, który przybliżył postacie obecnych laureatek. Laureatka І miejsca w kategorii „Dramat” Helena Aleksiejuk z Dubna oraz laureatka І miejsca w kategorii „Proza” Leokadia Sajewicz z Witowa przeczytały fragmenty swoich utworów oraz podzieliły się swoimi refleksjami na temat twórczości literackiej w ojczystym języku. Fragmenty jednego ze swoich utworów przeczytał także sam prowadzący J. Plewa.

Pod koniec wydarzenia do zebranych skierował pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych M. Masalski. Na zakończenie podziękowania do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, obecnych laureatów i wszystkich uczestników skierował dyrektor PIN.

Organizatorami spotkania byli: Podlaski Instytut Naukowy, Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku i Związek Ukraińców Podlasia, zaś sponsorami: Fundacja Arhelan – Społecznie Odpowiedzialni oraz Polska Sieć Sklepów „Arhelan”. Konkurs „Piszemo po swojomu” odbył się w latach 2021-2023 jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*