Zapraszamy do czytania numeru 3/2023 „Nad Buhom i Narwoju”

Zapraszamy do czytania numeru 3/2023 „Nad Buhom i Narwoju”

Ukazał się trzeci w tym roku numer Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”. Jak zawsze w dwumiesięczniku znalazły się artykuły osób, związanych z Podlaskim Instytutem Naukowym oraz teksty poświęcone przedsięwzięciom Instytutu.

W trzecim numerze czasopisma Jerzy Gawryluk, redaktor naczelny „Nad Buhom i Narwoju” oraz zastępca dyrektora Podlaskiego Instytutu Naukowego, proponuje czytelnikom artykuł „. W numerze znalazły się również jego artykuły: „Ніни Буйновської поетичний голос з Підляшшя” wraz z wierszami poetki Niny Bujnowskiej z łamów „Naszego Słowa”, „До сандецьких русинів – про цілющу щаву та жентицю”, a także kontynuacja cyklu Jurija Hawryluka o prawosławnej sieci parafialnej nad Bugiem i Narwią u schyłku XIX w. – parafia Czarna Cerkiewna i Grodzisk.

Ludmiła Łabowicz, sekretarz Podlaskiego Instytutu Naukowego, pisze m.in. o promocji książek Jerzego Plewy, które ukazały się w tym roku: „Czyże, Łuszcze – wsie królewskie” oraz „Nasze seło, prawda i wydumane”. . Oprócz tego proponuje czytelnikom wywiad z Oleksandrą Syniakiną z Kijowa, której przodkowie pochodzą z podlaskiej wsi Osówka.

Na łamach numeru 3/2023 „Nad Buhom i Narwoju” o ostatniej aktywności Instytutu można przeczytać w kronice wydarzeń „З організованого життя над Бугом і Нарвою”.

„Nad Buhom i Narwoju” można kupić w sieci KOLPORTER w całej Polsce. Informację, gdzie jest sprzedawane czasopismo, można znaleźć pod linkiem:

Oprócz tego pismo jest dostępne w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, a także w formie e-prasy. Elektroniczna wersja czasopisma jest do kupienia pod linkiem:

https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju

Istnieje możliwość prenumeraty.

Czasopismo „Nad Buhom i Narwoju” jest dostępne w całości w kolorze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*