Zmiany w programie V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej

Zmiany w programie V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej

Zaszło kilka zmian w programie V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia”, spowodowanych nieprzewidzianymi okolicznościami.

Aktualny program V PUKN

W programie V PUKN wprowadzono następujące zmiany.

Sesja I „Gwary ukraińskie Podlasia”

Kijowski badacz Jurij Bidnoszyja nie będzie mógł uczestniczyć w konferencji.

Sesja ІІ „Toponimia i antroponimia Podlasia”

Dr Mirosław Stepaniuk wygłosi swój referat (Toponimia jako podstawa rekonstrukcji środowiska przyrodniczego na wybranych przykładach z regionu Puszczy Białowieskiej) w sobotę 20 listopada 2021 r. ok. godz. 9.30 (przed rozpoczęciem sesji IV).

Sesja III „Język ukraiński w przestrzeni publicznej Podlasia”

Dr Rafał Dydycz wygłosi swój referat („Ridne Słowo” – początki prasy ukraińskiej na terenie Podlasia) jako przedostatni w sesji III.

Sesja IV „Kontakty międzydialektalne i międzyjęzykowe oraz twórczość literacka”

Zoriana Maciuk (Łuck), Frazeologiczna geolingwistyka frazeologii zachodniopoleskiej – Zoriana Maciuk nie weźmie udziału w konferencji

Sesja V „Historia i kultura Podlasia”

Pan Łukasz Hajduczenia wygłosi swój referat (Tryptyk Jabłeczyński – zapomniane dziedzictwo prawosławnej muzyki liturgicznej Podlasia) w piątek 19 listopada 2021 r. na zakończenie sesji I (ok. godz. 11.45).

W trakcie konferencji mogą zajść kolejne zmiany w programie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*