1 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim odbył się cykl spotkań „Historia Podlasia zapisana w nazwiskach”. O historii powstania nazwisk, dawnych imionach i nazwiskach, które od nich powstały, a także o zmianach w systemie nazewniczym na przestrzeni wieków opowiadała Ludmiła Łabowicz z Podlaskiego Instytutu Naukowego.

Spotkania odbyły się w klasach ukraińskich VIA, VIIA i VIIB, a także w VIIIA. Zostały przeanalizowane nazwiska uczniów pod kątem ich pochodzenia oraz częstotliwości występowania.

Cykl spotkań zorganizował Związek Ukraińców Podlasia w ramach projektu „Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dr Grzegorz Kuprianowicz z Podlaskiego Instytutu Naukowego uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Status prawny prawosławia we współczesnej Polsce”, która odbyła się w 30 rocznicę ustawowej regulacji położenia prawnego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.  Konferencja odbyła się 8 grudnia br. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Dr Grzegorz Kuprianowicz wygłosił podczas konferencji referat pt. „Polityka państwa wobec Kościoła Prawosławnego i jego status prawny w II Rzeczypospolitej”.

Konferencja organizowana była przez Katedrę Prawa Wyznaniowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Zakład Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pod honorowym patronatem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i Całej Polski.

Zabobon (przesąd) to wiara w istnienie sił nadprzyrodzonych, opierająca się na wierzeniach religijnych; jest to przekonanie, że pewne działania, zjawiska, istoty posiadające nadprzyrodzone moce gwarantują sukces lub porażkę.

Przesądy mają głębokie korzenie historyczne i niesystematyczny charakter. Powstały w czasie, gdy prymitywni ludzie nie mogli zrozumieć niektórych zjawisk naturalnych, gdy ich życiu zagrażały drapieżniki i zjawiska pogodowe. Wiara w przesądy zmniejszała lęk przed nieznanym, dawała poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad światem.

Niektóre przesądy są nadal dość powszechne. Wiara w nie jest charakterystyczna głównie dla kultury tradycyjnej, chociaż zabobony są też bardzo zakorzenione we współczesnym świecie i kulturze popularnej (np. przekonanie, że czarny kot to symbol nieszczęścia, przekonanie, że nie można stawiać torebki na podłodze, bo nie będzie pieniędzy).

Różne przesądy i wierzenia magiczne są również obecne w życiu codziennym mieszkańców Podlasia. Podczas zbierania materiału folklorystycznego w ramach zadania „Dokumentacja i archiwizacja folkloru tradycyjnego gminy Czyże” zanotowano wiele przesądów. Są one bardzo różnorodne i dotyczą różnych dziedzin życia. Niektóre z nich to relikt przeszłości (przekonanie, że sznurek po wisielcu przynosi szczęście w gospodarstwie domowym), inne wciąż cieszą się dużą popularnością (np. przekonanie, że nie można niczego pożyczać w ważne święta lub że nie można rozpoczynać pracy w poniedziałek – dlatego czasami niektórzy Podlasianie rozpoczynają nowe zajęcia odpowiednio wcześniej, by kontynuować je w poniedziałek). Co ciekawe, wiele przesądów, w które ludzie wciąż wierzą we wsiach gminy Czyże, funkcjonuje w innych, często odległych kulturach (np. przesąd, żeby nie przechodzić nad dzieckiem, bo nie urośnie, jest popularny chociażby w Turcji). Może to oznaczać, że zabobony mają bardzo dawne pochodzenie.

Przesądy to różne głęboko zakorzenione przekonania (na przykład, że osoby o rudych włosach mają wredny charakter). Czasem są one nieco humorystyczne, np. we wsiach gminy Czyże mówią: „Ja razom sztoś udwoch skazali – to wże dureń pryde”, „Kiepśko zapnuw guzi – budesz pjany”. Niektóre stały się przysłowiami i powiedzeniami, m.in. zapisane w Czyżach „Ne pluj u wodu, bo sam ijie napjeszsia” lub w Szostakowie „Bida bidu honit” (przekonanie, że po jednym nieszczęściu zawsze przychodzą kolejne). Wiążą się one czasem z pewnym kulturowym lub religijnym tabu i przekonaniem, że w przypadku złamania zakazu człowiek zostanie ukarany przez siły nadprzyrodzone (np. „ne można swistati w chati, de ikony”, „ne można wykidati chlieba, bo to hryech”).

Przesądy wiążą się z magicznym myśleniem i wiarą w związek przyczynowy między istotnymi wydarzeniami. Konsekwencje złamania zakazu mogą być złe („Jak zabjesz pawuka, bude iti doszcz”, „Jak pokażesz dulu, to tobie palci powykrywluje”). Bywają też pozytywne konsekwencje („Jak perszy raz obaczysz busła, jakij letit, to budesz szwidki do roboty”).

Więcej przykładów przesądów – wkrótce.

Materiały zebrała Ludmiła Łabowicz w ramach zadania „Dokumentacja i archiwizacja folkloru tradycyjnego gminy Czyże”, realizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Na stronie internetowej Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” ukazał się artykuł o V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej.

Link do strony internetowej: „Nad Buhom i Narwoju”  

Strona internetowa „Nad Buhom i Narwoju” informuje na bieżąco o wydarzeniach w życiu środowiska ukraińskiego Podlasia. Zjawiają się też na niej wybrane artykuły, które były drukowane w różnych numerach czasopisma w ciągu 30 lat jego istnienia.

„Nad Buhom i Narwoju” to główne czasopismo Ukraińców na Podlasiu i jedno z najważniejszych czasopism środowiska ukraińskiego w Polsce. Od samego początku w jego tworzenie są zaangażowane osoby, które obecnie działają w Podlaskim Instytucie Naukowym.

W najnowszym materiale „Przeglądu Ukraińskiego” znalazła się relacja z V Podlaskiej Ukraińskiej Naukowej Konferencji. Można w niej usłyszeć m.in. wypowiedzi dyrektora Podlaskiego Naukowego Instytutu dr. Grzegorza Kuprianowicza oraz uczestników konferencji: Łukasza Hajduczenia, Karoliny Chmur oraz Jerzego Plewy.

Link do reportażu: „Przegląd Ukraiński”  

Telewizja Polska Białystok była patronem medialnym tegorocznej V Podlaskiej Ukraińskiej Naukowej Konferencji.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

5 grudnia we wsi Kornice koło Kołomyi urodził się Mychajło Kałyniak (1910-1974), doktor nauk ekonomicznych, pedagog i prawnik, badacz historii Ukrainy, wieloletni działacz społeczny środowiska ukraińskiego w Polsce, zbieracz folkloru ukraińskiego, w tym podlaskiego, członek Warszawskiego Koła Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego , pracownik redakcji tygodnika ukraińskiego „Nasze Słowo”.

W latach 60. zapisywał folklor Kleszczel i okolicznych wsi. Niestety, jego zapisy wciąż pozostają w rękopisach.

Mychajło Kałyniak zmarł 13 grudnia 1974 r. Na jego prośbę został pochowany na cmentarzu w Kleszczelach w powiecie hajnowskim.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Więcej o tym działaczu i jego drodze życiowej pisał Mikołaj Siwicki w nr 6/1994 Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”.

Zdjęcia – Jurij Hawryluk

Na stronie internetowej Związku Ukraińców Podlasia ukazała się relacja z V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia”. ZUP był jednym z jej współorganizatorów.

Link do strony internetowej: Związek Ukraińców Podlasia 

Konferencja odbyła się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Burmistrza Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.

W audycji „Ukraińska Dumka” w Polskim Radiu Białystok można usłyszeć relację Eugeniusza Ryżyka z V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej  „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia”. Polskie Radio Białystok było patronem medialnym tegorocznej V Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej.

W audycji zaprezentowano m.in. wypowiedzi uczestniczki konferencji Karoliny Chmur, która opowiedziała o swoim referacie: Cechy gwar ukraińskich wsi Wólka Polinowska i Dokudów (powiat Biała Podlaska) na podstawie materiałów archiwalnych audycji „Przegląd Ukraiński” TVP Białystok

Link do audycji: „Ukraińska Dumka”.