Archiwum Podlaskie gromadzi materiały ​​kampanii wyborczej do samorządów

Archiwum Podlaskie gromadzi materiały ​​kampanii wyborczej do samorządów

Działające w ramach Podlaskiego Instytutu Naukowego Archiwum Podlaskie gromadzi materiały tegorocznej kampanii wyborczej do samorządów na Podlasiu, w szczególności w powiatach bielskim, hajnowskim i siemiatyckim. W trakcie kampanii wyborczej powstaje wiele materiałów, które zachęcą do głosowania na kandydatów z różnych list: plakaty, broszury, gazetki, ulotki, banery. Są to cenne dokumenty życia społecznego, świadczące o ważnej sferze życia na Podlasiu. Po zakończeniu kampanii wyborczej materiały te traktowane są jako śmieci, choć mają wielką wartość dokumentacyjną.

Archiwum Podlaskie chciałoby zgromadzić dokumentację kampanii wyborczej do samorządów wszystkich szczebli, poczynając od wyborów do rad gmin i miast, poprzez wybory burmistrzów i wójtów, rad powiatów po wybory do sejmiku wojewódzkiego. Zwracamy się do komitetów wyborczych, partii i kandydatów, a także do wszystkich uczestników kampanii wyborczej z prośbą o przekazanie dla Archiwum Podlaskiego po 1 egz. wszystkich materiałów wyborczych, zarówno drukowanych, jak i elektronicznych. W ten sposób zachowana będzie dla potomych dokumentacja tego ważnego momentu życia politycznego i społecznego naszego regionu.

Materiały drukowane można:
– przekazać osobiście w Instytucie (Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 14) w każdy piątek w godz. 10-12, kontakt: tel. 501635467, 664187538,
– zostawić w skrzynce pocztowej Instytutu pod adresem: Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 14,
– przesłać pocztą na adres: Podlaski Instytut Naukowy, skr. poczt.26, 17-100 Bielsk Podlaski.
Materiały w formie elektronicznej można przesyłać na adres Instytutu: pninstytut@gmail.com

Archiwum Podlaskie działa w strukturze Podlaskiego Instytutu Naukowego od 2020 roku. Jego funkcjonowanie jest finansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*