Ciekawe imiona na cmentarzu w Czyżach, cz. 2

Ciekawe imiona na cmentarzu w Czyżach, cz. 2

W ostatnim artykule, prezentującym rezultaty badań terenowych prowadzonych w ramach projektu pod nazwą „Tradycje imiennicze wsi podlaskiej XVIII-XX wieku”, realizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, przedstawiono wybrane ciekawsze imiona funkcjonujące jeszcze do niedawna wśród społeczności prawosławnej parafii Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Czyżach. Imiona zostały wyekscerpowane z inskrypcji nagrobnych z czyżowskiego cmentarza parafialnego. Przykłady imion zostały podane w formie, w jakiej zostały zapisane na cmentarzu. Są to formy zarówno w języku rosyjskim, jak i polskim, ale niekiedy z zachowaniem brzmienia gwarowego.

Pierwszą część poświęconą ciekawszym imionom zachowanym na inskrypcjach nagrobnych na cmentarzu parafii prawosławnej Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Czyżach można czytać tutaj:


W drugiej części zostaną przedstawione kolejne ciekawe imiona, które można znaleźć na inskrypcjach nagrobnych cmentarza w Czyżach wraz z materiałem fotograficznym. Początkowo zostanie podana forma z inskrypcji nagrobnej, następnie ukraiński wariant  literacki oraz forma imienia w języku polskim. Przy niektórych imionach zostanie umieszczony komentarz oraz podana forma gwarowa używana przez mieszkańców wsi w parafii Czyże, zapisana podczas wcześniejszych wyjazdów terenowych w ramach projektu „Tradycje imiennicze wsi podlaskiej XVIII-XX wieku”.

******************

Никонор – ukr. Никанор, pol. Nikanor

Imię używane przez mieszkańców wsi w parafii Czyże najczęściej w formie Nikanor, notowane w sąsiednich Klejnikach także w formie Nikonor. Od tego imienia pochodzi przydomek rodowy Nikanorowy.

Онікій – ukr. Оникій, pol. Joanicjusz

Imię używane przez mieszkańców wsi w parafii Czyże w formie Oniki.

Platon – ukr. Платон, pol. Platon

Imię używane przez mieszkańców wsi w parafii Czyże najczęściej w formie z dyftongiem – Płatuon.

Тит, Тита – ukr. Тит, pol. Tytus

Spośród form znajdujących się na inskrypcjach nagrobnych ciekawa jest zwłaszcza forma „Тита” (Tita). Mieszkańcy wsi w parafii Czyże używają tego imienia w formach Tit i Titko (z sufiksem –ko) – od tej formy imiennej pochodzi przydomek rodowy Titkowy.

Флор – ukr. Флор, Фрол, pol. Florus

Cо ciekawe imię to jest używane przez mieszkańców wsi w parafii Czyże w formie Froł. Od tego oryginalnego imienia pochodzi przydomek rodowy Frołowy, a także formy kobiece utworzone od imienia męża – Frołcza i Frołczycha (żona Froła).

Chryzanty – ukr. Хрисанф, pol. Chryzant

Mieszkańcy wsi w parafii Czyże używają tego imienia w formie Ryzantij. Pochodzi od niego przydomek rodowy Ryzantijowy.

********************

Oto tylko niektóre przykłady ciekawych imion zapisanych podczas ostatnich badań terenowych na cmentarzu parafialnym parafii Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Czyżach. Jak widać już na podanych przykładach, językiem inskrypcji nagrobnych jest najczęściej rosyjski, a pismem cyrylica. W ostatnim czasie coraz częściej językiem inskrypcji staje się język polski, chociaż także na takich nagrobkach pojawiają się formy cerkiewne lub gwarowe, a nie literackie polskie.

Wpływ miejscowej gwary na inskrypcje nagrobne na cmentarzu w Czyżach jest wyraźny i elementy miejscowej gwary ukraińskiej pojawiają się nie tylko w formach imiennych, ale też w nazwiskach oraz w samym tekście zapisu, a więc w inskrypcji sporządzonej po rosyjsku mamy np. «од мужа», a nie «от мужа».

Elementy gwarowe na inskrypcjach nagrobnych cmentarza należącego do parafii prawosławnej Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Czyżach to jednak oddzielny temat, który wymagałby dokładniejszych badań. Tutaj przedmiotem zainteresowania były jedynie wybrane ciekawsze imiona, które można zobaczyć na inskrypcjach, odwiedzając cmentarz w Czyżach. 

**************

Materiały zebrała Ludmiła Łabowicz w ramach zadania „Tradycje imiennicze wsi podlaskiej XVIII-XX wieku”, realizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*