Dyrektor PIN na LXXV posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości

Dyrektor PIN na LXXV posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości

15 grudnia 2021 r. odbyło się jubileuszowe LXXV posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W posiedzeniu – jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz przedstawiciel mniejszości ukraińskiej w tej komisji – uczestniczył dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz.

W programie LXXV posiedzenia Komisji Wspólnej znalazło się szereg istotnych dla mniejszości kwestii, w tym: informacja o podziale dotacji MSWiA na realizację w 2022 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, informacja o stanie przygotowań VIII raportu dotyczącego sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w RP, informacja o stanie prac grupy roboczej ds. edukacji mniejszości, informacja Ministerstwa Rozwoju o możliwości korzystania przez mniejszości narodowe i etniczne ze środków Krajowego Planu Odbudowy, a także harmonogram pracy Komisji Wspólnej na 2022 r. Dodatkowym tematem poruszonym na tym posiedzeniu stała się kwestia decyzji Komisji Finansów Sejmu RP o przyjęciu poprawki do budżetu państwa zmniejszającej wysokość części oświatowej subwencji dla samorządów, przekazywanej w związku z nauczaniem języków mniejszości oraz języka regionalnego. Dr G. Kuprianowicz zabierał głos w większości punktów LXXV posiedzenia Komisji Wspólnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*