Artykuł Ludmiły Łabowicz w roczniku „Ukrajinśkyj Literaturnyj Prowułok”

Artykuł Ludmiły Łabowicz w roczniku „Ukrajinśkyj Literaturnyj Prowułok”

W najnowszym tomie (tom 21 na rok 2021) rocznika-almanachu „Ukrajinśkyj Literaturnyj Prowułok” („Ukraiński Zaułek Literacki”) ukazał się artykuł Ludmiły Łabowicz z Podlaskiego Instytutu Naukowego. „Ukrajinśkyj Literaturnyj Prowułok” to jedyny ukraiński almanach literacki w Polsce, wydawany przez Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi, którego redaktorem jest ukraiński poeta i literaturoznawca Tadeusz Karabowicz.

W artykule „Gwara jako instrument tworzenia ukraińskiej kultury wysokiej na Północnym Podlasiu” podlaska badaczka wskazuje na jedno z interesujących zjawisk zachodzących w procesie literackim między Bugiem a Narwą, jakim jest używanie gwary podlaskiej w twórczości literackiej. Autorka artykułu analizuje to zjawisko, pokazując różne jego aspekty, które odzwierciedlają tytuły rozdziałów: „Podlaski ruch literacki – ruch do ukraińskości”, „Od twórczości ludowej – do kształtowania kultury wysokiej”, „Do tematu zapisy gwar podlaskich”, „Rysy gwarowe poezji podlaskiej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*