Dyrektor PIN na posiedzeniu komisji mniejszości Sejmu

Dyrektor PIN na posiedzeniu komisji mniejszości Sejmu

13 grudnia 2021 r. dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz wziął udział w kolejnym posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. W programie posiedzenia znalazły się m. min. punkty dotyczące działalności Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania oraz dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszości w Polsce.

Dr Grzegorz Kuprianowicz jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych podkreślił, że Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania może odgrywać ważną rolę w działaniach na rzecz równego traktowania mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Zaznaczył, że środowiska mniejszości z nadzieją przyjęły pismo nowej pełnomocnik na początku jej kadencji i oczekują aktywizacji działań pełnomocnika w zakresie problematyki mniejszościowej.

Dyrektor PIN zabrał też głos w punkcie posiedzenia dotyczącym dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszości w Polsce. Podkreślił, że możliwość umieszczania nazw w językach mniejszości ma dla społeczności mniejszościowych wielkie znaczenie, gdyż pozwala na funkcjonowanie ich kultury i języka w przestrzeni publicznej w miejscach jej tradycyjnego zamieszkania, ma to wymiar nie tylko praktyczny, ale także symboliczny. Zwrócił uwagę, że nie wszystkie mniejszości mogą w praktyce skorzystać z takiej możliwości. Podkreślił, że dla realnego korzystania przez mniejszości z jej praw, obok zapisów ustawowych, ważna jest także atmosfera społeczna. Zwrócił także uwagę na znaczenie kulturowe obecności nazw w językach mniejszości, ponieważ dzięki temu nazwy te, będące elementem dziedzictwa kulturowego danego terenu, nadal funkcjonują w życiu codziennym.

Link do zapisu posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=9D4B950089CF6752C12587A3003902DC&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*