Dyrektor PIN wziął udział w pierwszym od ponad 9 miesięcy posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości

Dyrektor PIN wziął udział w pierwszym od ponad 9 miesięcy posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości

17 kwietnia 2024 r. dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorz Kuprianowicz – jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz przedstawiciel mniejszości ukraińskiej w tej komisji – wziął udział w LXXXII posiedzeniu KWRiMNiE. Było to pierwsze od ponad 9 miesięcy posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz jej pierwsze posiedzenie z udziałem przedstawicieli nowego rządu.

Posiedzenie otwarzył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który wręczył powołania nowym członkom Komisji reprezentujących stronę rządową. Obradami kierowali współprzewodniczący Komisji: ze strony mniejszościowej dr G. Kuprianowicz oraz ze strony rządowej Tomasz Szymański.

W programie posiedzenia znalazło się szereg kluczownych dla mniejszości kwestii, szczególnie ważnych po wielomiesięcznej pauzie w pracach Komisji Wspólnej. Na początku wiceminister Katarzyna Lubnauer przedstawiła informację Ministra Edukacji dotyczącą zakończenia dyskryminacji mniejszości niemieckiej w zakresie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej Następnie współprzewodniczący KWRiMNiE ze strony rządowej sekretarz stanu w MSWiA T. Szymański zarysował założenia polityki państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, zaś współprzewodniczący KWRiMNiE ze strony mniejszościowej dr G. Kuprianowicz zaprezentował przygotowany przez stronę mniejszościową Komisji Wspólnej dokument pt. Bilans otwarcia 2023. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – najważniejsze zagadnienia nurtujące środowiska mniejszości narodowych i etnicznych. Przedstawiono informację o podziale dotacji na realizację w 2024 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Dyskutowano o o możliwości zwiększenia środków na realizację w 2024 r. tych zadań, a także o zasadach ich realizacji. Dyskutowano o funkcjonowaniu samej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz o planach jej pracy w 2024 r. Ważnym punktem była zaprezentowana przez Główny Urząd Statystyczny informacji o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w odniesieniu do struktury narodowo-etnicznej i językowej ludności Polski. Dr G. Kuprianowicz zabierał głos w większości punktów programu LXXXII posiedzenia KWRiMNiE.

W sprawach różnych dyrektor PIN dr G. Kuprianowicz jako przedstawiciel mniejszości ukraińskiej w KWRiMNiE poruszył m. in. takie kwestie jak: skandaliczna decyzja prokuratora IPN w sprawie umorzenia śledztwa w sprawie akcji „Wisła”, 80. rocznica zbrodni w Sahryniu, uwzględnienie w pracach dotyczących ochrony Puszczy Białowieskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowo-językowego regionu, kwestię ekspansji kurników i wylęgarni kurczaków na Podlasiu, co może wpływać na warunki zachowania swojej tożsamości przez mniejszości.

Zdjęcia: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*